Енергия от покрива

Страница - май 17, 2016
Световната енергийна криза, наред с ускоряването на промените в климата през последните десетилетия, поставиха на дневен ред въпроса за добива на енергия от т.н. алтернативни или възобновяеми източници. В контекста на практическата изчерпаемост на изкопаемите горива, глобалните цели за намаляване емисиите на парникови газове и опазването на околната среда, възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са в позицията постепенно да придобият първостепенно значение.

Като част от кампанията за промотиране на малките ВЕИ за собствено потребление сред домакинствата и организациите от публичния сектор, ви представяме два полезни документа за това какво трябва да знаете, за да си инсталирате соларни панели в дома или обществената сграда. 

Започваме с подробния Дневник-пътеводител за изграждането и инсталирането на малка фотоволтаична централа (ФЕЦ) с мощност 1 кВт, монтирана на балкон в жилищен блок. С помощта на този Дневник можете да научите през какви процедури трябва да минете, от какви документи се нуждаете и колко време ще ви отнеме, за да поставите собствена ВЕИ инсталация. Полезният наръчник ще намерите тук

Подготвили сме и подробен правен анализ на процедурите, свързани с проектирането, инсталирането и експлоатацията на малка фотоволтаична централа в публичния сектор и от домакинствата. Докладът е насочен към възможността да се оптимизира правната рамка и институционалната среда за провеждането на политиките за насърчаване на малките производители на енергия от ВЕИ. Докладът можете да намерите тук.