Позиции

Страница - май 18, 2016
„Грийнпийс“-България работи за популяризиране на децентрализираните енергийни решения. Масовото навлизане на възобновяемите енергийни източници в домакинствата и обществените институции е важна стъпка за постигане на енергийна независимост и сигурност.

За да се случи това, са необходими промени на ниво законодателство и политики. Като активни участници в процеса, ние подготвяме позиции и становища, които представяме пред отговорните институции и вземащите решения.

Разбери повече за позицията на „Грийнпийс“- България относно ВЕИ

Разбери повече за ролята на ВЕИ в пакета "Климат и енергия 2030" на ЕС

Разбери повече за позицията на Коалиция за климата – България относно срещата на ООН в Париж