Черно море и калкана

Калканът е на ръба на изчезването.

Свързана новина - март 11, 2013
Калканът е един най-значимите стопански видове в Черно море, след изчезването през 60-те години на черноморската скумрия. Освен, че е най-ценната риба, е хищник от ключово значение за поддържането на баланса в морската екосистема. Именно поради това опазването и устойчивото му експлоатиране са от изключителна важност.

Калканът е един най-значимите стопански видове в Черно море, след изчезването през 60-те години на черноморската скумрия. Освен, че е най-ценната риба, е хищник от ключово значение за поддържането на баланса в морската екосистема. Именно поради това опазването и устойчивото му експлоатиране са от изключителна важност. България ежегодно провежда изследвания за състоянието на запаса му. Проучванията се провеждат два пъти годишно от 2006 г. насам, от Института по океанология към БАН /ИОБАН/. Съгласно становището на учените от ИО, включващо предварителни резултати от проведените през 2011 г. изследвания, от 2008 г. насам се наблюдава тенденция за понижаване на относителната биомаса на вида. Също така, в сравнение с изчислените стойности за 2010 г., моментната биомаса на калкана през 2011 г. е редуцирана близо два пъти - до 200 т и популацията е със силно нарушена структура – съотношение между размножаващата се част от популацията и тази съставена от неполово зрелите индивиди. Според учените е необходимо да бъдат взети спешни мерки за опазването на запаса от калкан, тъй като той е преексплоатиран и лесно може да изпадне в колапс . Тяхното предложение е „да се обсъди възможността за въвеждането на временна забрана за улов на калкан в 12-милната зона, където се наблюдава по-висока численост на неполово зрели индивиди и където популацията мигрира през пролетния сезон във връзка с размножителния процес. Подобна мярка би помогнала за попълването с млади индивиди и ще намали риболовния натиск в размножителния ареал на вида, което ще позволили възстановяването на популацията пред българския бряг след период от няколко години”.

Добрите намерения на администрацията предприети с обсъждане въвеждането на подобна забрана за улов на калкан в 12-милната зона, макар и подкрепени от Министерство на околната среда и водите, Научно техническия съвет по рибарство и аквакултури, Европейската комисия и рибарски организации, не бяха реализирани до край.

Категории