Без риба няма рибарство

Страница - март 14, 2013
Без риба няма рибарство

14 март 2013 г.

 

Факти

 • Уловът на ЕС е третият по големина в света (около 5.1 милиона тона за 2007 г.), след Китай и Перу.
 • Риболовната флота на ЕС може да хване 2 до 3 пъти повече риба отколкото рибните запаси са способни естествено да се възстановят.
 • 80% от рибарите в ЕС са дребни крайбрежни рибари, които получават само около 20% от квотите за риба. Индустриалният риболов е отговорен за останалите 80% улов.
 • 62% от рибните запаси са свръх-експлоатирани в Атлантика и 82% в Средиземно море.
 • Почти четвърт (1.2 милиона тона) от улова в ЕС е от международни и чужди води
 • Европейските данъкоплатци годишно предоставят около €158 милиона, за да осигурят достъп до рибарските райони на други страни.
 • ЕС отчита, че в повечето страни-членки цената за субсидирането и администрирането на сектор рибарство  надвишава стойността на уловената риба.
 • Наскоро 93% от треската, хваната в Северно море бе хваната преди да може да се размножи.
 • 65% от морската храна, консумирана в ЕС е вносна.
 • Въпреки опитите да се спре бракониерския улов, годишния внос на незаконно уловена риба бяха оценени консервативно през 2007г. на стойност €1.1 милиарда .

 данни: Европейската Комисия, 2007 – 2011 г.

 Европейските риболовни територии, някога най-големите в света, бяха също някога и най-продуктивните в света. Но 40 години на неустойчиво рибарство под Общата рибарска политика доведоха до сериозно изчерпване на рибните запаси и деградация на морските хабитати, включително места, които се предполага да са защитени от екологичните закони на ЕС.

 През юли 2011 г. Европейската Комисия публикува плановете си за реформа на Общата рибарска политика на ЕС, маркирайки мерки, които трябва да предотвратят екологичната и социо-икономическа катастрофа.  Тази реформата  ще се приеме навярно ще бъде последният шанс да се спре колапсът на европейските рибни популации и неизбежната смърт на рибарския сектор на ЕС.

 Как ЕС трябва да реформира правилата за рибарство:

 • забрани прекомерния риболов и намали размера на риболовната флота, като първо се прекратят най-деструктивните рибарски методи;
 • подкрепи създаването на мрежа от морски резервати, където да не може да се лови риба;
 • спре министрите на ЕС при налагането на квоти над научно препоръчаните нива;
 • засили контрола и изпълнението на мерките за намаляване на бракониерския улов;
 • осигури прозрачност в процеса на вземане на решения и финансиране.

 Въпреки потресаващото състояние на океаните и мрачните перспективи пред рибарската индустрия, правителствата на Европа не демонстрират стремеж за промяна. Те са дълбоко разделени относно ключови елементи на реформата, включително относно основната цел за възстановяване на рибните запаси до устойчиви нива, в съзвучие с международните споразумения и трябва да приемат регулации в полза на селективни рибарски практики с малко въздействие.

  Състояние на рибарството в Черно море

 Черно море е воден басейн с уникални характеристики - на практика това е едно голямо солено езеро и най-голямата мъртва зона в световния океан (поради натрупването на сероводород под 130 м). Поради своите особености, то е много по-бедно на видове, а това означава и че е по-чувствително към човешката намеса.

В рамките на последните 100 години сме свидетели на изчезването на редица видове, сред които и най-ценния за риболов - черноморската скумрия, в резултат на преексплоатация на рибните ресурси.

Преексплоатацията на рибните ресурси е отворила свободни ниши за инвазивни видове без естествени врагове в Черно море (ктенофорите например, които предизвикват цъфтежи на водата и замори на риба; рапаната, която унищожи голяма част от мидените полета и др.)

 Какво трябва да направи българското правителство:

 • гласува за спасяването на биоразнообразието на моретата и за запазени морски хабитати;
 • гласува за квоти, осигуряващи оптимална численост на експлоатираните популации;
 • забрани деструктивните рибарски практики;
 • насърчава рибарите с най-щадящи морето практики;разпределя субсидии; само при реализиране на устойчив риболов;
 • осъществи строги мерки за контрол на бракониерския улов;
 • работи за създаването на морски резервати

  Какво може да направи всеки един от нас:

-          изпрати картичка до министъра с искане да подкрепи реформа на ОРП, която ще запази морското биоразнообразие

-          не консумира риби, които са в червения списък и са застрашени видове (http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/seafood/red-list-of-species/)

-          не купува риба от Черно море, която е на ръба на изчезване (такъв е калканът, чиято популация е критично намаляла)

-          разпространи посланието, че трябва да консумираме продукти на устойчив риболов, ако искаме да има риба в морето

-          подкрепи създаването на мрежа от морски резервати

 

******

 Предстои да се гласува реформата в Общата рибарска политика, от която зависи дали ще има риба в моретата на ЕС. Разтревожени от състоянието на морето ни, се обръщаме към Вас:

 • гласувайте за спасяването на биоразнообразието на моретата и за запазени морски хабитати;
 • гласувайте за квоти, осигуряващи оптимална численост на експлоатираните популации;
 • забранете деструктивните рибарски практики;
 • насърчавайте рибарите с най-щадящи морето практики;
 • разпределяйте субсидии; само при реализиране на устойчив риболов;
 • осъществявайте строги мерки за контрол на бракониерския улов;
 • работете за създаването на морски резервати

 

Категории