30 дни несправедливост! Световен ден за солидарност с "Arctic30"

18 октомври - В 30тия ден откакто 30те защитници на Арктика са в руски затвори над 10 000 души по света се включиха в акции, с които да изразят солидарността си с тях.