Акция: Задушаващата хватка на въглищата

Представихме доклад за вредата от горенето на въглищата върху човешкото здраве. Искаме постепенно да се намали използването на въглища в България. Алтернативи има! А цената, която плащаме на въглищната индустрия в човешки живот и здраве е неприемлива! (Докладът можете да прочетете на сайта на "Грийнпийс"- България) http://www.greenpeace.org/bulgaria/Global/bulgaria/Campaigns/Coal/Доклад_coal_web.pdf