Газпром - вън от Арктика!

Арктика е под сериозна заплаха от нефтодобивната индустрия. „Газпром” има планове да започне добив на нефт през 2014 г. Компанията има история на множество аварии по време на операции, като екологичните й стандарти не са достатъчно високи. Липсват и адекватни кризисни планове за справяне с аварии и разливи.

Последни актуализации

Смени изгледа  

Галерия: „Соларна история от Родопите“

Галерия със снимки | юли 23, 2018

Финансовите мини - галерия / The financial mines - gallery

Галерия със снимки | януари 22, 2018

Слънчева хижа „Тъжа“

Галерия със снимки | декември 27, 2016

Протест срещу опасните за пчелите пестициди

Галерия със снимки | декември 5, 2016

Отвъд пушека

Видео | април 6, 2016 в 17:59

Виж „Бъдеще без въглища“ на: http://grnpc.org/IgNRl Замърсяването на въздуха е сериозен проблем, който засяга всеки от нас. Въздухът в България е сред най-замърсените в Европа. Но „отвъд пушека“ има решение, стига да проявим инициативност и да...

1 - 5 от 69 резултата