Газпром - вън от Арктика!

Арктика е под сериозна заплаха от нефтодобивната индустрия. „Газпром” има планове да започне добив на нефт през 2014 г. Компанията има история на множество аварии по време на операции, като екологичните й стандарти не са достатъчно високи. Липсват и адекватни кризисни планове за справяне с аварии и разливи.