Пресконференция на борда на Rainbow Warrior

Снимка | септември 17, 2014

Пресконференция на тема вредите от въглища и ползите от малки ВЕИ