Пресконференция на борда на Rainbow Warrior

Пресконференция на тема вредата от въглищата и ползата от малки ВЕИ