Шест нюанса въглища

Снимка | юни 5, 2015

През последните два месеца „Грийнпийс“ – България и ЕС „За Земята“ посетиха Стара Загора и района на въгледобив в България. Целта на посещенията бяха да се запознаем от първа ръка с разрушителния ефект, който въглищната индустрия оказва върху здравето на хората и околната среда в региона.