Капка в океана

Видео | юни 4, 2013
Поемете дъх и си представете океана...

Кратък документален филм на Грийнпийс от 2005 г., очертаващ заплахите за нашите океани и какво може да бъде направено за да се възстанови техният баланс,