Окисляване

Видео | юни 4, 2013
В международната научна база "Ний Алесунд" в Шпитцберген на почти 80 градуса на север в разгар е подготовката за уникално морско изследване.

Гигантски епруветки - или мезосреди – ще бъдат спуснати в арктическите води, за да се изследва влиянието на глобалното замърсяване с въглероден двуокис върху морската среда.