Генетичното инженерство - най-голямата измама в света

Видео | май 14, 2013

Генетично модифицираните култури в земеделието:
световен по мащаб опит върху хора, животни и природа

Генетично модифицираните култури в земеделието: световен по мащаб опит върху хора, животни и природа