Отвъд пушека

Видео | април 6, 2016

Виж „Бъдеще без въглища“ на: http://grnpc.org/IgNRl Замърсяването на въздуха е сериозен проблем, който засяга всеки от нас. Въздухът в България е сред най-замърсените в Европа. Но „отвъд пушека“ има решение, стига да проявим инициативност и да излезем от порочния кръг на изкопаемите горива. Това е посланието на видеото, което провокира хората и да ги накара да мечтаят за това, което е „отвъд пушека“. Видеото е част от кампанията „Бъдеще без въглища“, която „Грийнпийс“-България активно води повече от четири години. Целта на кампанията е да запознае обществеността със сериозните вреди, които добивът и горенето на въглища, нанасят върху здравето на хората и околната среда. Битовото горене на въглища за отопление, както и горенето на въглища за производство на електроенергия, са сред основните източници на вредни за здравето и атмосферния въздух елементи – твърди прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и други. В резултат, през последните години България е на челни места по замърсен въздух в Европа по показатели като фини прахови частици и серен оксид. Текст и музика: Явор Ченков и Йоан Панайотов Оператор и монтаж: Ангел Кунев / AK Cinematography Въздушните кадри са заснети от: Денис Мутлу / Sky Masters Bulgaria и Петър Петров / Sky Pictures Bulgaria