„Пушек“

Видео | септември 17, 2015

Видеото е част от кампанията „Бъдеще без въглища“, която „Грийнпийс“-България активно води повече от четири години. Целта на кампанията е да запознае обществеността със сериозните вреди, които добивът и горенето на въглища нанасят върху здравето на хората и околната среда. Въглищата, които се горят в ТЕЦ за производството на електроенергия, замърсяват въздуха, водите и почвите. В резултат, през последните години България е на челни места по замърсен въздух в Европа по показатели като фини прахови частици и серен оксид.

Фините прахови частици представляват всекидневна невидима заплаха, която е сред причинители на респираторни заболявания. Това е посланието на видеото, което цели да провокира интереса на зрителите да научат повече за вредите от горенето на въглища и възможните енергийни решения.

Творческа идея и сценарий: Радомир Иванов, Петър Пачолов и Петър Кесерджиев
Режисьор: Александър Кристанов /Beardfrost Productions/
Оператор: Стоил Димитров /Beardfrost Productions/

Фините прахови частици представляват всекидневна невидима заплаха, която е сред причинители на респираторни заболявания.