Морски резервати - възстановяване на океаните

Видео | юни 4, 2013

Все повече научни доказателства демонстрират това, което от Грийнпийс казваме от дълго време насам: че установяването на големи мрежи от морски резервати, от които има спешна нужда за запазването на морските видове и техните хабитати, може да бъде ключът към обрата на глобалния спад в риболова.

Категории