Фукушима – 2 години след ядрената катастрофа, жертвите все още се нуждаят от помощ

Ситуацията с отговорността на ядрените оператори в България е по-лоша, отколкото в Япония

Съобщение за печата - март 12, 2013
Втората годишнина от ядрената катастрофа във Фукушима демонстрира факта, че празноти в регулаторната база са оставили стотици хиляди души в Япония в нужда. Хората, живеещи във всяка една страна, където има ядрени реактори, могат да се озоват в подобно положение.

„Докато общностите в Япония възстановяват домовете си и се връщат в районите, пострадали от земетресението и цунамито, повече от 160 000 души, евакуирани от района на атомната централа „Даичи” все още не могат да се приберат у дома, или никога няма да го направят.”- заяви Ян Хаверкамп, енергиен експерт на Грийнпийс за Централна и Източна Европа.

 Днес „Грийнпийс” иска да подкрепи тези, които са загубили близки, но и тези, чието здраве и безопасност продължават да са заплашени от радиоактивно замърсяване, които се борят да запазят семействата си заедно. Тези хора все още нямат компенсации, за да възстановят живота си, докато компаниите, причинили тази криза – избягват отговорността.  

 Гражданите на Япония и хората, навсякъде, където има ядрени реактори, се нуждаят от основна промяна на ядрените регулации – така че операторите на ядрени реактори и техните доставчици да поемат цялата отговорност за катастрофата. Сега данъкоплатците плащат  тежката цена.

 Ситуацията с плащането на компенсации в случай на тежка атомна авария в България е дори по-лоша, отколкото в Япония. Максималната сума, която АЕЦ „Козлодуй” ще плати в случай на тежък инцидент е 96 милиона лева. Няма защо и да се мисли, че може да има и компенсации от компаниите- доставчици , като Росатом – няма правила за нещо подобно.”-коментира Деница петрова от Грийнпийс България.

 

Грийнпийс призовава правителствата да реформират правилата, така че операторите и доставчиците на атомните централи да поемат изцяло отговорността в случай на авария. Ядрената енергия трябва да бъде постепенно изведена от употреба и заменена с децентрализирани местни източници на енергия.

Доклада на Грийнпийс от 19.02.2013: Fukushima Fallout: Nuclear business makes people pay and suffer: 

Жертвите на Фукушима

Акции на Грийнпийс по света 

Петиция