Eвропейската агенция по безопасност на храните свързва четвърти пестицид със спада на пчелите

ЕС трябва да работи за повече доказателства за вредата от употребата на пестициди и да развие план за спасяване на пчелите

Съобщение за печата - май 29, 2013
Брюксел, 29 Май 2013 - На 27 май Европейската агенция за безопасност на храните (ЕАБХ) публикува научна оценка, свързваща пестицида известен като фипронил с вредни ефекти върху пчелите. Три други пестицида, вредящи на пчелите, бяха частично забранени в Европа след подобни осъдителни доклади от ЕАБХ, публикувани през януари.

ЕАБХ заключи, че пестицидът фипронил, произвеждан от германската химическа компания БАСФ, представлява "висок риск за пчелите, когато се използва за третиране на царевични семена"[1]. Оценката на ЕАБХ също така установи съществена липса на информация в научните изследвания, която не и позволява да оцени рисковете за останалите опрашители, освен медоносните пчели, както и опасностите от излагане на остатъчни вещества от този химикал (например в почвите и нецелевите растения). Имайки предвид наличната информация, ЕАБХ оцени по-ниски нива на риск за употребата на фипронил върху някои зеленчуци.

 В светлината на тези доказателства, Грийнпийс призовава ЕС да забрани фипронила и да разработи подробен план за справяне с колапса на пчелните популации в Европа. Eвропейският координатор на кампанията за пчелите Матиас Вютрих предаде: "Фактът че фипронил и други пестициди, които са токсични за пчелите са били изобщо разрешени, показва че тестовете за безопасност в ЕС отчаяно се нуждаят от основна промяна. Тези пестициди са били натрупвани в нашата околна среда в продължение на десетилетие, така че временни и ограничени в своето въздействие забрани няма да бъдат достатъчни да дадат глътка въздух на пчелите, особено докато други, подобни химикали продължават да бъдат в употреба. Комисията следва да разработи подробен план за защита на насекомните опрашители, започвайки със  значителна забрана за фипронил и други вещества, оказващи вреда на пчелите. "

 Миналия месец, мнозинството от страните от ЕС, подкрепи частична двугодишна забрана за три други неоникотиноидови пестицида, които според ЕАБХ вредят на пчелите [2]. На 24 май Европейската комисия официално се разпореди забраната да влезне в сила през декември 2013 [3]. Скорошен доклад на Грийнпийс за химическите заплахи, пред които са изправени пчелите в Европа, „Пчелите намаляват“, показа ефекта, който трите неоникотиноида и четири другиразпространени пестицида, включително фипронил (което не е неоникотиноид), имат върху здравето на опрашителите [4].

 Въпреки, че частичната забрана на трите неоникотиноида - клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам е важна първа стъпка, сама по себе си тя не е достатъчна, за да помогне възстановяването на европейските опрашители. ЕС трябва да предприеме сериозно по-нататъшно изследване в областта на връзките между най-широко използваните пестициди  в Европа и спада на опрашителите, както и да пренасочи финансирането от сегашната химически интензивното селско стопанство към модерни екологични земеделски практики.

 Пчелите и други опрашители играят решаваща роля в производството на храни. Около една трета от световните култури, с които се изхранваме са пряко зависими от естественото опрашване на пчелите и други животни [5].

 

Бележки

 [1] EАБХ оценява риска за пчелите от фипронила:  http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130527.htm

 [2] „Грийнпийс“, Мнозинството от страните-членки на ЕС подкрепят частична забрана за пестицидите, убиващи пчелите:  http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/news/2013/Majority-of-EU-countries-support-partial-ban-of-bee-killing-pesticides/, 29ти Април 2013:

 [3]Здравето на пчелите,24 май 2013: Oграничения върху използването на пестициди, валидни за целия ЕС влизат в сила на 1 декември:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-457_en.htm

 [4]“Спадът на пчелите“, март 2013 г. – научно-технически доклад на  „Грийнпийс“: http://bees-decline.org/

  [5] Кремен К. и др (2007), „Опрашване и други услуги за екосистемите, произведени от мобилни организми: концептуална рамка за действието на промените в изполването на земята”, екологични писма, 10: 299-314.