Страданието във Фукушима продължава

Ядрените регламенти карат обществото да плаща

Съобщение за печата - март 12, 2013
Токио, 19 февруари, 2013 г. - Последиците от ядрената катастрофа във Фукушима продължават за стотици хиляди жертви в Япония, все още лишени от справедливо обезщетение. Регулаторната система позволява на ядрената индустрия да избяга от отговорност и кара обществото да плаща за причинените от нея бедствия.

Нов доклад на Грийнпийс Интернешънъл, „Фукушима: Ядреният бизнес кара хората да плащат и страдат”, дава пояснения за сериозни пропуски в ядрените регламенти по света, които  заставят обществото, а не операторите на ядрени реактори, да плащат за по-голямата част от разходите в случай на ядрена авария. Докладът беше представен в Токио днес.

"Бедствието във Фукушима изложи на показ сериозни дефекти в система, която изисква от операторите на атомни централи да плащат само част от разходите за едно бедствие, а не изисква от доставчиците на реактори да плащат каквото и да е било.", каза Аслихан Тамър от Грийнпийс Интернешънъл.

Грийнпийс нае д-р Дейвид МакНийл, който работи задълбочено по въпросите за бедствието във Фукушима, д-р Антъни Фрогат, експерт по ядрена и енергийна политика, и проф. Стивън Томас, експерт по  икономика и политика на ядрената енергия, да напишат доклада. Те разгледаха различните конвенции и правила, които защитават индустрията от заплащане на разноските на ядрените бедствия и установиха, че системата е последователна и печална в своята неадекватност.

Други проблеми, налични в конвенциите за използване на ядрена енергия, са ограничението на щетите, които един оператор може да заплати, в рамките между 350 милиона и 1,5 милиарда евро. Липсва и изискване доставчиците на ядрената индустрия да заплащат каквото и да е за отговорността си за едно бедствие.

По предварителни оценки щетите от бедствието във Фукушима достигат до 250 милиарда щатски долара. Компанията-оператор на реакторите във Фукушима TEPCO, беше национализирана, защото не беше в състояние да плати дори първоначалните разноски по възстановяването.

При настоящата система за поемане на отговорността за щетите доставчиците на TEPCO – Дженерал Електрик, Хитачи и Тошиба, които са доставили реактори с дефектен дизайн, не са длъжни да плащат нищо като компенсация. Японските данъкоплатци, включително евакуираните, ще платят по-голямата част от разходите по бедствието.

"Последиците от тази несправедлива система, която остави стотици хиляди в Япония без подходяща компенсация, може да се повторят навсякъде по света, тъй като ядрената индустрия не носи отговорност за провалите си."- коментира Деница Петрова от Грийнпийс България.

 

"Не е честно ядрената индустрия да трупа печалби, а същевременно да оставя обществото да плаща високата цена за катастрофите.  Просто е: замърсителят трябва да плати. Ядрената индустрия трябва да бъде подведена под отговорност за щетите, които причинява. И за катастрофите, и за радиоактивните отпадъци, които остават в наследство за хиляди години".

Забележка: Оценката на щетите във Фукушима е на 20 трилиона йени или 250 млрд. щатски долара. Направена е от Японския център за икономически изследвания, на основата на средногодишния обменен курс за 2012 г.

Нов доклад на Грийнпийс Интернешънъл, „Фукушима: Ядреният бизнес кара хората да плащат и страдат”, дава пояснения за сериозни пропуски в ядрените регламенти по света, които  заставят обществото, а не операторите на ядрени реактори, да плащат за по-голямата част от разходите в случай на ядрена авария. Докладът беше представен в Токио днес.

"Бедствието във Фукушима изложи на показ сериозни дефекти в система, която изисква от операторите на атомни централи да плащат само част от разходите за едно бедствие, а не изисква от доставчиците на реактори да плащат каквото и да е било.", каза Аслихан Тамър от Грийнпийс Интернешънъл.

Грийнпийс нае д-р Дейвид МакНийл, който работи задълбочено по въпросите за бедствието във Фукушима, д-р Антъни Фрогат, експерт по ядрена и енергийна политика, и проф. Стивън Томас, експерт по  икономика и политика на ядрената енергия, да напишат доклада. Те разгледаха различните конвенции и правила, които защитават индустрията от заплащане на разноските на ядрените бедствия и установиха, че системата е последователна и печална в своята неадекватност.

Други проблеми, налични в конвенциите за използване на ядрена енергия, са ограничението на щетите, които един оператор може да заплати, в рамките между 350 милиона и 1,5 милиарда евро. Липсва и изискване доставчиците на ядрената индустрия да заплащат каквото и да е за отговорността си за едно бедствие.

По предварителни оценки щетите от бедствието във Фукушима достигат до 250 милиарда щатски долара. Компанията-оператор на реакторите във Фукушима TEPCO, беше национализирана, защото не беше в състояние да плати дори първоначалните разноски по възстановяването.

При настоящата система за поемане на отговорността за щетите доставчиците на TEPCO – Дженерал Електрик, Хитачи и Тошиба, които са доставили реактори с дефектен дизайн, не са длъжни да плащат нищо като компенсация. Японските данъкоплатци, включително евакуираните, ще платят по-голямата част от разходите по бедствието.

"Последиците от тази несправедлива система, която остави стотици хиляди в Япония без подходяща компенсация, може да се повторят навсякъде по света, тъй като ядрената индустрия не носи отговорност за провалите си."- коментира Деница Петрова от Грийнпийс България.

 

"Не е честно ядрената индустрия да трупа печалби, а същевременно да оставя обществото да плаща високата цена за катастрофите.  Просто е: замърсителят трябва да плати. Ядрената индустрия трябва да бъде подведена под отговорност за щетите, които причинява. И за катастрофите, и за радиоактивните отпадъци, които остават в наследство за хиляди години".

 

Забележка: Оценката на щетите във Фукушима е на 20 трилиона йени или 250 млрд. щатски долара. Направена е от Японския център за икономически изследвания, на основата на средногодишния обменен курс за 2012 г.

Целият доклад

Документи и повече информация може да бъде намерена на уебсайта за бедствието във Фукушима