50 нови въглищни централи биха довели до 2 700 преждевременни смъртни случая годишно в Европа, разкриват нови данни

Съобщение за печата - юни 19, 2013
Десетки планирани въглищни електроцентрали ще застрашат здравето на европейците, според нови данни на „Грийнпийс“. Публикацията “Тихите убийци”, изготвена въз основа на доклад, изготвен от университета Щутгарт, разкрива, че ако всички планирани проекти бъдат реализирани, допълнителните емисии биха довели до 2700 случая на преждевременна смърт всяка година поради заболявания, причинени от замърсяване на въздуха. Така на европейците ще бъдат отнети общо 31,000 години живот.

Докладът изследва здравните последици от замърсяването на въздуха, причинено от всяка една от тристате най-големи работещи ТЕЦ в Европейския съюз, както и прогнозира въздействието на петдесетте планирани проекта за въглищни топлоелектроцентрали в в европейските страни. Полша е страната с най-много нови планирани или в строеж въглищни ТЕЦ, с повече от една трета от общите нови мощности.

 

В проучването е направена оценката, че през 2010 г. замърсяването от въглищни електроцентрали в ЕС е съкратило живота на европейците с 240 000 години живот, съответстващи на 22 000 случая на преждевременна смърт. Най-големите нарушители сред страните от ЕС са Полша, Германия, Румъния, България и Великобритания. Компаниите, причинили най-лоши последици за здравето са PGE (Полша), RWE (Германия), PPC (Гърция), Vattenfall (Швеция) и CEZ (Чехия).

 

Международният енергиен координатор на „Грийнпийс“, Лори Миливирта коментара резултатите така: „Въглищните електроцентрали са тихи убийци. Техните токсични емисии причиняват респираторни заболявания, инфаркти, рак на белите дробове, пристъпи на астма и други значителни здравословни проблеми на хората в Европа. "

 

Според проучването, полските въглищни топлоелектроцентрали са с най-лоши здравословни последици в целия Европейски съюз.

 

Енергийният координатор на „Грийнпийс“за Полша, Иво Лос, допълни: "Полското правителство и енергиен сектор планират да построят дузина нови електроцентрали - много повече от която и да е друга европейска страна. Те не желаят да осведомят обществото за здравните последици от изгарянето на въглища, нито за нуждата хиляди хора да се преселят заради планираните лигнитни мини. Полша има доказано голям потенциал за възобновяема енергия, но правителството продължава да спъва реализирането на евродирективата за възобновяемите енергийни източници." Случаите на преждевременна смърт в Полша в резултат на замърсяването на въздуха от въглищни електроцентрали само през 2010 г. се оценят на повече от 5000, което е повече от смъртните случаи в следствие на катастрофи в Полша.

 

"Единственият начин за предотвратяване на здравните последици, свързани с изгарянето на въглища в Европа, е постепенното премахване на тези мръсни електроцентрали и заменянето им с чиста енергия от ВЕИ. Сегашните енергийни цели на ЕС доказано допринасят за увеличаването на възобновяемата енергия и помагат за модернизиране на енергийните системи и икономиката. Европа трябва да продължи по пътя на чистата възобновяема енергия като определи амбициозни цели за ВЕИ за 2030 г..", добави Лори Миливирта.

 

„Грийнпийс“призовава Европейската комисия да излезне с предложения за стоги енергийни цели за ВЕИ, енергийна ефективност и намаляне на емисиите от парникови газове за 2030. „Грийнпийс“настоява за цел за ВЕИ от 45% и намаление на емисиите от парниковите газове с най-малко 55% до 2030.

 

Линк към пълния доклад:.