Задушаващата хватка на въглищата

Нов доклад, представящ вредата от горенето на въглища за човешкото здраве

Съобщение за печата - ноември 11, 2013
Днес, 11.11.2013, „Грийнпийс“ - България официално представи откритията си за въздействието на българските топлоелектрически централи върху човешкото здраве . Докладът е част от световната кампания на „Грийнпийс” за постепенно намаляване на употребата на въглища [1].

Посланието на доклада „Задушаващата хватка на въглищата“ беше представено и визуално пред Министерски съвет с акция, която илюстрира здравните последствия от горенето на въглища и призова към широк обществен дебат по темата.

è       Докладът ще бъде представен и в Стара Загора, район където състоянието на въздуха продължава да е ключов проблем както за града, така и за цялата област на .

o   Кога: 14/11/2013 (четвъртък), 10.30 часа

o   Място: залата на Регионална библиотека „Захари Княжески“.

è       От 16.00 часа, пред Областна управа Стара Загора „Грийнпийс“ – България и „За Земята“ организират и артистична информационна акция.

„Атмосферното замърсяване със серен диоксид и фини прахови частици на единица произведен киловат час електроенергия в България е най-високо в Европа. Това обяснява високата заболеваемост в регионите с концентрация на ТЕЦ“, твърди Филка Секулова от „Грийнпийс“ – България.

„Продължителното излагане на атмосферно замърсяване от ТЕЦ значително увеличава риска от хронични заболявания на сърдечно-съдовата система и дихателните пътища, както и на злокачествени болести. По последни данни негативните последици за човешкото здраве възникват при по-ниски нива на атмосферно замърсяване, отколкото се е смятало“, добавя Секулова.

Цената от горенето на въглища в България, изразена във необратими здравни вреди и човешки животи е неприемливо висока. Топлоелектрическите централи печелят за сметка на живота и здравето на хората, твърди Деница Петрова от „Грийнпийс“ – България. „В същото време в България дебат за бъдещето на въглищата и тяхното въздействие върху човешкото здраве липсва“, добавя Петрова.

„Страната ни се намира в уникалната ситуация на свръхпроизводство на електроенергия. Можем да си позволим постепенно намаляване на мощностите“, твърди Ивайло Попов от „За Земята“. „А алтернативи има, както за заетостта в сектора, така и за генериране на електроенергия без употреба на ядрени мощности и изкопаеми горива“,  твърди Попов.

 

Ключови открития на доклада

Въпреки, че филтри за улавяне на серен диоксид и азотни окиси са монтирани на по-голямата част от топлоелектрическите централи в България, от атмосферно замърсяване на българските ТЕЦ за 2012 година:

  • преждевременно умират над 2000 души, или четири пъти повече
  • от смъртните случаи при пътни катастрофи през същата година.
  •   приблизително 2 хиляди души са в отпуск по болест дневно.
  •   2.6 хиляди деца и над 3 хиляди възрастни страдат от заболявания на дихателната система дневно и други 3.7 хиляди са с намалена работоспособност.

 

Целият доклад можете да прочетете на сайта: http://www.greenpeace.org/bulgaria/Global/bulgaria/Campaigns/Coal/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_coal_web.pdf

Днес е първия ден на Световната климатична конференция (COP 19) във Варшава, Полша [2].В края на конференцията след 2 седмици очаквайте коментар от името на Коалиция за климата-България.

[1] http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/news/2013/press/why-Europe-must-replace-coal-power-with-green-energy/

[2] http://www.cop19.gov.pl/

 

За повече информация:

www.greenpeace.bg

Филка Секулова, 02 9431123, 0885849111

Деница  Петрова, 02,943 1123, 0889 880908,