Неоникотиноидите - смъртоносни за пчелите

Съобщение за печата - август 27, 2015
Европейският орган за безопасност на храните подчертава опасностите от употребата на неоникотиноидни пестициди

Брюксел – Проучване от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), публикувано вчера, посочва връзка между пръскането на три неоникотиноидни пестицида и вредните въздействия върху пчелите. То подчертава необходимостта Европейската комисия да разшири обхвата на текущата забрана на трите пестицида в ЕС по отношение на всички видове употреби и култури, коментира „Грийнпийс“.

Проучването на ЕОБХ оценява безопасността на пестицидите тиаметоксам (произвеждан от Syngenta), клотианидин и имидаклоприд (произвеждани от Bayer) в случаите, когато се употребяват за пръскане на култури. В заключенията на органа, по отношение на пчелите, „рискове от висока степен са или идентифицирани, или не се изключват“ [1]. ЕОБХ също така посочва сериозни пропуски в научните познания относно въздействието на тези пестициди върху другите опрашители, като подчертава, че „оценката на риска не може да бъде финализирана поради липса на данни данни“.

Пчелите и другите опрашители играят ключова роля в производството на храни. Около една трета от културите, които се използват за храна по света, зависят пряко от физическото опрашване от пчели и други животни [2].

Настоящата забрана в ЕС за трите неоникотиноида не обхваща всички видове употреби на пестицидите, както и използването им върху всички видове култури. Например, допускат се пръскането в овощни градини след цъфтеж, както и употребата им в оранжерии. Освен това, някои европейски страни предоставят дерогации по отношение на забраната – най-скорошният пример за това е разрешената употреба на неоникотиноиди по полета с маслодайна рапица в Обединеното кралство [3].

Марко Контиеро, водещ експерт по земеделските политики на ЕС в офиса на „Грийнпийс” в Брюксел, коментира: „ЕОБХ потвърждава това, което вече е било доказано от изобилието от налични научни доказателства: неоникотиноидите представляват сериозна заплаха за пчелите и за бъдещето на селското стопанство. ЕК трябва да разшири обхвата на забраната в ЕС, за да включи всички видове употреби на неоникотиноидите, върху всички култури, и да сложи край на използването на дерогации на принципа на самообслужване. Съществуват надеждни нехимични алтернативи и следва ЕС да насърчава земеделските производители да ги използват.”

Неотдавнашен доклад на „Грийнпийс“ очертава редица ефективни възможности за борба  с вредителите без пестициди [4]. Те включват придружаващи растения, хищни растения-гостоприемници и феромони, както и използването на каолинова глина като защитна бариера върху листата, за да се предотврати нахапването им от насекоми. Правителствата трябва да инвестират в нехимични алтернативи и да подкрепят преминаването към устойчиво селско стопанство без пестициди.

Бележки:

[1] Проучване на ЕОБХ: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150826

[2] Kremen C, и др. (2007 г.) Опрашването и други екосистемни услуги, предоставени от мобилни организми: концептуална рамка за последиците от промените в земеползването, Ecology Letters, 10: 299-314; и

„Грийнпийс“ (2013 г.) Упадъкът на пчелите. Преглед на факторите, които поставят опрашителите и земеделието в Европа в опасност, април 2013 г.: http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/campaigns/agriculture/doklad-upadakat-na-pchelite/

[3] „Гардиън“ (2015 г.) EU suspends ban on pesticides linked to serious harm in bees, 23 юли 2015 г.: http://www.theguardian.com/environment/2015/jul/23/uk-suspends-ban-pesticides-linked-serious-harm-bees

[4] „Грийнпийс“ (2015 г.) Горчивият привкус на производството на ябълки в Европа и как екологичните решения могат да процъфтят, юни 2015 г.: http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/news/2015/pestitsidi-v-industrialnoto-proizvodstvo-na-yabalki/

Етикети