Открито писмо

Съобщение за печата - март 30, 2015
Относно решението за строеж на нов блок на АЕЦ „Козлодуй” 7

Stop Risking Europe

До: Министър-председателя на Р България

До: Министъра на енергетиката

До: Министерски съвет

Копие: медии

Открито писмо

Относно решението за строеж на нов блок на АЕЦ „Козлодуй” 7

Уважаеми г-н министър-председател,

Уважаеми министри,

Според нас строежа на нов блок на АЕЦ „Козлодуй” е напълно излишен и вреден за развитието на страната. Правителството трябва да остави подписания меморандум с „Уестингхаус“ без развитие.

Няколко български правителства досега доказаха готовността си да взимат решения за изграждане на ядрена централа без предварителни анализ и оценка, т.е. само по политически съображения, при крайна безотговорност за икономическа необходимост, живота и здравето на хората. В услуга на тесен кръг Остап Бендеровски политици и „консултанти“. В резултат, НЕК има дефицит от над 3 милиарда лева. От тях 2 милиарда са „принос“ на корупционния проект за строеж на АЕЦ „Белене”. А страната ни така и не успя да се сдобие със съвременна енергийна стратегия, заради вечния проект за АЕЦ „Белене”, който над 30 години стопираше развитието на енергийната ефективност като приоритетно направление.

Обръщаме се към вас, защото първият кабинет Борисов имаше решителността да прекрати строителството на АЕЦ „Белене” и понесе тежки последици за това свое решение. Надяваме се сега също да оцените разумните икономически и екологични аргументи.

Реакторът на „Уестингхаус”, за евентуалния строеж на АЕЦ „Козлодуй” 7, беше „избран“ изненадващо, след посещение на енергийния министър в правителството на Орешарски в САЩ. Не беше проведено никакво обществено обсъждане, нямаше анализ за необходимостта от нов реактор, липсваше всякакъв избор за сравнение с други алтернативи. След руските експерименти в Белене, сега ни се предлага друг експериментален реактор, този път – американски, който все още никъде не е работил.

Преди да се вземе решение, бихме искали правителството да има отговор на следните въпроси:

1)      Доказана ли е необходимостта от изграждане на нови мощности?

В момента електроенергийната система на България разполага с около 10500 МВт инсталирани мощности (АЕЦ, ТЕЦ и големи ВЕЦ) и около 2000 МВт ВЕИ (вятърни паркове, соларни паркове и мини- и микро-ВЕЦ). Пиковото търсене в страната през зимните месеци е в границите на 5500 – 6500 МВт, а през лятото – под 4000 МВт.

Според поредица от доклади (HSBC, БАН) до 2030 година България няма да има нужда от нова голяма енергийна мощност.

Тоест от енергийна гледна точка АЕЦ „Козлодуй” 7 е напълно излишен.  Досега нито един икономически анализ не е излязъл с доказателства, че подобен проект може да бъде печеливш за България. Според  анализите на енергийния пазар на Балканите, не се очертава недостиг на електроенергия, тоест възможностите за износ са силно ограничени.

2)      Колко средства държава може да отдели за обезщетения в случай на авария?

Ядрените реактори са опасна технология. Човешка или технологична грешка могат да доведат до бедствие, с което държавата ни няма да може да се справи.

Катастрофата във Фукушима, Япония за момента се оценява на над 260 милиарда долара. Компанията –оператор TEPCO, експлоатирала 40 години централата „Фукушима Даичи”, плаща 8 милиарда, останалите се поемат от държавния бюджет.

3)      Има ли механизми, с които държавата ще гарантира , че няма да има източване на бюджета под една или друга форма – консултантски договори, неясни сделки, кражби, т.н.?

Опитът показва, че при строителството на големи енергийни проекти кражбите под една или друга форма са от порядъка на милиони. АЕЦ „Белене” е христоматиен пример.
Няма и вариант за строителство на ядрен реактор без участие на държавата. Не случайно нито една застрахователна компания в света не застрахова ядрени реактори.

4)      Какво правим с още количества радиоактивни отпадъци?

Цената на изграждане на хранилища за РАО изобщо не се споменава от „строителите“ на нови АЕЦ.

В заключение отново искаме да акцентираме, че строежа на големи енергийни мощности централизира енергийния ни сектор. Това е в разрез с визията за енергийна независимост на домакинства и общини.

Имайки предвид, че България е на последно място в ЕС по енергийна ефективност - това е огромен резерв, който ще направи излишни нови ядрени реактори. Високите технологии  навлизат в индустрията и дори при повишено производство, няма да се стигне до недостиг на електроенергия.