Покана за прес-конференция и театрално представление:

„Заровените тайни на въглищата“

Съобщение за печата - септември 10, 2015
Кога: 14.09.2015 г. (понеделник)

Час: 17:00 ч.

Място: Централна алея, Парк „Заимов“

Представяне на доклада „Заровените тайни на въглищата“ на „Грийнпийс“-България

Участници: Теодора Стоянова („Грийнпийс“-България), Деница Петрова („Грийнпийс“-България)

„Грийнпийс“-България ще представи новия си доклад „Заровените тайни на въглищата“, който разглежда вредите, които въглищния сектор нанася върху целостта и състоянието на почвите у нас.

В резултат от проучванията, които направихме при разработването на този доклад, установихме редица проблеми, които остават „заровени“ и не достатъчно обсъждани от отговорните институции и обществеността. В доклада обръщаме внимание на това, че:

  • Над 700 кг живак се отделя годишно в атмосферата в резултат от битовото отопление, ТЕЦ  и горивните процеси в индустрията (вкл. производството на електроенергия);
  • Обществото е недостатъчно информирано за източниците на живак и вредите върху развитието на децата и здравето на възрастните, които той причинява;
  • Добивът и горенето на въглища разрушава почвения ресурс с темпове, по-бързи от рекултивацията и връщането на терените в горските и селскостопански фондове; 
  • Екологичните и здравни проблеми, причинени от въглищния сектор, остават „заровени“ под слоеве въглищен прах, без адекватна стратегия за решаването им от страна на отговорните институции.

Куклен театър в парка:

Какво: „Прахоляшка – приказка за принцесата и черното кралство“

Кога: 17:30 ч.

Къде: Централна алея, Парк „Заимов“

След прес-конференцията, Ви каним да изгледате „Прахоляшка – приказка за принцесата и черното кралство“ -  куклено представление за деца и възрастни, което представя по интерактивен начин щетите, които въглищата нанасят на обществото, както и достъпните решения в лицето на възобновяемата енергия.

Прес-конференцията и представлението ще бъдат предавани директно (live streaming) тук.