„Грийнпийс“: употребата на хербицида глифозат трябва да бъде прекратена

Съобщение за печата - юли 30, 2015
Съобщение до медиите - 30 юли 2015 г. Брюксел – Вчера, Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация публикува подробен доклад [1], на който се основава класификацията на глифозат - най-разпространеният хербицид в света - като вероятно канцерогенен за човека. „Грийнпийс“ призова за незабавно регулиране на употребата на глифозат като предпазна мярка. Обект на мярката трябва да бъдат онези приложения, които могат да доведат до излагане на хербицида - чрез директен контакт или посредством хранителната верига.

Глифозат е основната съставка в продуктите за растителна защита, познати с търговските си наименования „Roundup“ и „Touchdown“ – съответно произвеждани от компаниите Monstanto и Syngenta. Международната агенция за изследване на рака предоставя информация за фактори на околната среда, които могат да увеличат риска от рак при хората. След систематичен преглед и оценка на научните доказателства, работната група, която работи върху доклада, класифицира глифозат като „вероятно канцероген за човека“. [2] Тази класификация е резултат от проведена едногодишна оценка от водещи независими експерти, без конфликти на интереси, които преглеждат цялата публично достъпна научна литература, която е свързана с канцерогенността на глифозат.

Д-р Пол Джонстън, начело на Научния отдел на „Грийнпийс“, споделя: „Днешният доклад потвърждава класификацията на глифозат като „вероятно канцерогенен“ и показва необходимостта правителствата да прекратят всички видове употреби на глифозат, при които шансът за хората да влязат в контакт с хербицида е висок, поне докато не бъде извършена нова оценка. За съжаление, в сегашната система на индустриално земеделие редовно продължаваме да използваме токсични пестициди, докато не бъде установено, че те не са безопасни. Тогава обаче вредата вече е нанесена. Процесът по изваждане на химическите пестициди от употреба ще бъде дълъг, преди да можем да кажем, че нашето здраве и околна среда са защитени. Невземането на мерки би било безотговорно.“

„Необходимо е насочване на подкрепата на политиците, а и на широката общественост, към земеделски практики без отрицателни ефекти върху околната среда и върху човешкия организъм. Екологични решения съществуват, достъпни са и се прилагат от хиляди екологични фермери из цяла Европа. Добрите практики подпомагат безопасния и икономически жизнеспособен поминък в селските общности. Фермерите, които ги практикуват, защитават почвите и водата и произвеждат здравословна храна.“ – коментира Меглена Антонова, координатор на кампанията за устойчиво земеделие в българския офис на организацията.

„Грийнпийс“ призовава за незабавно спиране на всички непрофесионални употреби на глифозат в градини и домашни условия, използването му от общински власти, по железопътни и пътни мрежи, както и използването му върху култури преди прибиране на реколтата (т.нар. изсушаване), което може да доведе до съдържание на остатъчни вещества в култури и в хранителни продукти.

Бележки:

[1] Можете да намерите подробния доклад тук:

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/index.php

Класификацията е публикувана и в известното научно списание The Lancet:

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)70134-8/abstract

[2] Повече информация за списъка с класификации на Международната агенция за изследване на рака можете да намерите тук: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php

За контакти:

Меглена Антонова, координатор кампания „Земеделие и пчели”,

02 9431123,

 

Деница Петрова, ръководител „Грийнпийс”- България,

02 943 1123, 0887 594 550,