Европейският парламент подкрепя налагането на ограничения за глифозат

Съобщение за печата - април 14, 2016
13 април 2016 Брюксел/Страсбург – Европейските депутати подкрепиха налагането на ограничения върху употребата на глифозат – най-използваният унищожител на плевели в света – както и предложиха по-кратък период на разрешителното на химикала, в контекста на увеличаващи се опасения за човешкото здраве.

С необвързваща за Европейската комисия резолюция, Европейският парламент призова за забрана на всички приложения на хербициди, базирани на глифозат, в частни и обществени зелени площи, включително пръскане в и около обществени паркове, детски площадки и градини. Депутатите призоваха също и за ограничения на употребата в селскостопански области малко преди прибиране на реколтата. Според тях, новото разрешение за употребата на глифозат трябва да бъде ограничено до 7 вместо до 15 години.

Парламентът също така призова за пълно разкриване на научните доказателства, които стоят зад оценката на глифозат, направена от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA). Организации, борещи се за прозрачност и опазване на околната среда, призоваха за пълно публикуване на тези доказателства и изказаха критика към производителите на глифозат по отношение на нежеланието им да публикуват изследванията за канцерогенност, разгледани от EFSA.

Експертът по хранителните политики на „Грийнпийс“ ЕС, Франциска Ахтерберг коментира: Призивът на европейските депутати за по-строги ограничения върху употребата на глифозат е много смислен, но тези ограничения са недостатъчни да защитят хората и околната среда. Научните данни показват, че глифозат представлява заплаха за общественото здраве и трябва да бъде изцяло забранен. Налагането на забрана в градове и градини няма да предотврати мащабното замърсяване на храната, водата, почвата и въздуха.”

Проучване, проведено от Федералния изследователски център за култивирани растения в Германия показва, че фермерите могат да се справят без използването на глифозат, като не е необходимо да заменят хербицида с други токсични химикали.

През март 2015 г., Международната агенция на Световната здравна организация за изследване на рака (IARC) класифицира глифозат като „вероятен канцероген“. Въпреки това, през ноември 2015 г., EFSA заяви, че не са налице достатъчно доказателства за връзка с рака. Според европейското законодателство, класифицирането на дадено вещество като предполагаем канцероген води след себе си автоматичното налагане на забрана върху употребата.

Разрешението за употреба на глифозат в ЕС изтича в края на юни 2016 г., въпреки че Европейската агенция по химикалите няма да е готова с оценка на ефектите на глифозат преди края на 2017 г.

През март 2016 г., Европейската комисия не успя да събере достатъчно подкрепа сред представителите на държавите-членки на ЕС, за да удължи разрешителното на глифозат.