Черен списък на „Грийнпийс“: 209 пестицида, разрешени за употреба в Европа, представляват потенциален риск за хората и околната среда

Съобщение за печата - август 16, 2016
Правителствата трябва да поемат отговорността да забранят най-опасните от тези вещества

Хамбург – На 27 юли 2016 г., германският офис на „Грийнпийс“ публикува обновена версия на „Черния списък на пестициди в ЕС“ [1]. Докладът е разработен от независим експерт и класифицира всички пестициди, разрешени за употреба в Европейския съюз (ЕС) според потенциалната опасност, която те представляват за човешкото здраве и околната среда. Преди всичко, този черен списък може да послужи като инструмент за политици, производители на храна и търговския сектор да идентифицират и намаляват употребата на пестициди с висока токсичност. „Грийнпийс“ призовава политици и търговци на храна като големите вериги супермаркети в Европа да подкрепят производителите. Заедно, те могат да прекратят настоящата зависимост на селското стопанство от синтетични химически пестициди и торове и да насърчат прехода към екологично земеделие.

Кристиане Хъксдорф, координатор на кампанията за екологично земеделие на „Грийнпийс”- Германия казва: „Най-опасните за хората и околната среда трябва да спрат да присъстват в нашите чинии и на полето незабавно. Нещо повече, трябва да сме сигурни, че едно токсично вещество не е просто заменено с друго. Тази практика се появява например при трите забранени неоникотиноидни пестициди. От както частичната забрана влезе в сила, тиаклоприд, друг неоникотиноид, се е превърнал в чест заместител. Той също обаче представлява заплаха за пчелите. Затова, черният списък може да послужи само като първоначален ориентир за намаляване и в крайна сметка заместване на синтетичните химически пестициди чрез употребата на нехимични екологични алтернативи.“

Докладът се съсредоточава върху 520-е вещества, разрешени на територията на ЕС и ги оценява спрямо техния потенциален риск. Самият „Черен списък на пестициди“ съдържа 209-е най-опасни пестициди. Заради техните токсични свойства спрямо околната среда и човешкото здраве, тяхното изтегляне от употреба трябва да бъде приоритетно. [2] 111 пестицида покриват критериите за изключване (cut-off criteria) по отношение на човешкото здраве, като например глифозат, който беше класифициран като вероятен канцероген от СЗО или абамектин, който е инсектицид с остра токсичност за хората. 62 пестицида, включително имидаклоприд, който е познат с токсичността си към пчели и други полезни насекоми и в момента е забранен за определени видове употреба, покрива 2 различни критерия за изключване. В допълнение, 36 пестицида са включени в списъка заради тяхната обща висока оценка, като например фунгицидът каптан – той е канцерогенен, токсичен към имунната система, също така за него се знае, че е токсичен за риби и други полезни организми. 

„Земеделските производители, които са готови да изоставят остарелите практики на употреба на пестициди в миналото, имат нужда от подкрепата на политици и търговци. Постепенното изключване на най-силно вредящите пестициди и важна стъпка към въвеждането на модерен и иновативен екологичен земеделски модел, който не се нуждае от химически пестициди. Водещите производители в областта на екологичното земеделие, показват, че екологичните практики могат да прекратят зависимостта ни от синтетични химически пестициди и да ни позволят да подсигурим хранителната ни сигурност и разнообразие без това да застрашава почвата, водата, околната среда и в края на краищата – нашето собствено здраве“, казва Хъксдорф.

Бележки:

[1]  Neumeister, Lars (2016) “The EU Pesticide Blacklist”, Greenpeace Germany e.V.

[2] Следните критерии са били оценени спрямо точкова система: остра токсичност (орално излагане, дермално излагане, инхалаторно излагане), канцерогенност, мутагенност, репродукция, допустимо ниво за експозиция на операторите (AOEL) или допустим ежедневен прием (ADI), имунотоксичност, нарушения на ендокринната система, птици, безгръбначни и риби, полезни насекоми, медоносни пчели, алги, устойчивост в околната среда, способност за био-акумулиране, полу-живот по отношение на растения, потенциал за просмукване, нестабилност.

 Допълнителна информация за екологично земеделие: Tirado, Reyes (2015) „Седем принципа на екологичното земеделие“, Greenpeace International

Можете да намерите пълния доклад тук