Днешното гласуване на разрешителното за глифозат

Страница - юни 6, 2016
Брюксел – Европейската комисия (ЕК) не успя да осигури достатъчна подкрепа от правителствата на ЕС, за да удължи разрешителното на глифозат с още 18 месеца. Резултатът от гласуването показва, че правителствата остават скептични относно продължаването на употребата на този противоречив хербицид, коментира „Грийнпийс“.

Експертът по хранителните политики на „Грийнпийс“ ЕС, Франциска Ахтерберг казва: „Да удължим разрешителното на глифозат е като да надушим миризмата на газ и да откажем да проверим дали има изтичане. Докато на територията на целия Европейски съюз не се наложи смислено ограничение върху употребата на глифозат, ще продължим да живеем в свят, залят с хербицид, който вероятно причинява рак.“

40 Greenpeace activists protest at Berlaymont Buidling against the increased toxicity for the environment that GM crops wil mean

„Скандално, но не необичайно, е за ЕК да държи опасни пестициди на пазара, след като разрешителните им са изтекли. Комисията е удължила сроковете на разрешителни в случаи на вещества, констатирани като много вредни за здравето ни дори от Европейската агенция по химикалите. Новината този път е, че правителствата бяха по-внимателни и не се подписаха под предложението на Комисията,“ добавя Ахтерберг.

Само през тази година, ЕК е удължила разрешителните на 37 химически пестицида [1], включително вещества, които Европейската химическа агенция е класифицирала като сериозна заплаха за здравето ни. Това включва веществата флумиоксазин на Sumitomo Chemical [2] и линурон на Байер [3], като и двете са класифицирани като вероятно причиняващи вреди върху човешката репродуктивна система. Това означава, че те вече не трябва да бъдат лицензирани.

Първоначалното разрешително за глифозат в ЕС изтече в края на юни 2012 г. и вече е било удължавано два пъти. Най-новото предложение на ЕК би удължило срока на разрешителното до общо 15 години и половина, до края на 2017 г., в зависимост от това кога Европейската агенция по химикалите завърши оценката на негативните ефекти на глифозат върху човешкото здраве и околната среда.

Предложението на ЕК отново ще бъде поставено на гласуване от представителите на държавите-членки на ЕС преди края на юни. Все още не е определена конкретна дата.

Повече информация по темата можете да намерите и тук (на английски език).

Бележки:

[1] Тази бройка включва удължени разрешителни, които са били одобрени от правителствата на ЕС, но все още не са официално приети.

[2] Удължаването на разрешителното за флумиоксазин с 1 година е одобрено на 8 март. ЕК прие финалното решение на 8 април.

[3] ] Удължаването на разрешителното за линурон с 1 година е одобрено на 19 май. Финалното решение все още не е прието.