#TTIPleaks: Поверителни документи разкриват позицията на САЩ в преговорите за TTIP

Изтекъл текст показва опити за подкопаване на правилата на ЕС за защита на здравето и околната среда

Съобщение за печата - май 2, 2016
Брюксел/Амстердам, 2 май 2016 – Екипът на „Грийнпийс“- Холандия се е сдобил с 248 страници от изтекли преговорни текстове за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (TTIP) [1]. Документите разкриват за първи път позицията на САЩ и умишлените опити за промяна на демократичния законодателен процес в ЕС. Документите са достъпни на www.ttip-leaks.org.

Поверителните документи представляват повече от две трети от общия текст на споразумението до този момент. 13-ият кръг на преговорите за TTIP се проведе в Ню Йорк през миналата седмица. Изтеклите документи обхващат 13 глави, посветени на широк спектър от въпроси – телекомуникации, регулаторно сътрудничество, пестициди, храни и селско стопанство, пречки пред търговията и др.

Йорго Рис, директор на офиса на „Грийнпийс“ в Брюксел, коментира: „Изтеклите документи потвърждават това, за което алармираме от дълго време: TTIP ще насочи фокуса на политиките към корпорациите, в ущърб на околната среда и общественото здраве. Знаехме, че позицията на ЕС е лоша, но сега виждаме, че позицията на САЩ е още по-лоша. Би било неприемливо да се постигне компромис между двете.”

„Грийнпийс“ определя четири основни обезпокоителни въпроса:

  • Дългогодишният принцип за опазване на околната среда е изпуснат

Правилото за „Общи изключения”, залегнало в Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) на Световната търговска организация (СТО), отсъства от текста. Това почти 70-годишно правило позволява държавите да ограничават търговията, за да „бъдат защитени живота или здравето на хората, животните и растенията“, или за да бъдат „опазени невъзобновяеми природни ресурси” [2].

  • Няма място за опазване на климата в TTIP

Ако целите на споразумението в Париж за поддържане на температурите до увеличение под 1,5 градуса трябва да бъдат изпълнени, то световната търговия не може да бъде изключена от мерките за намаляване на емисиите на CO2. Получените текстове обаче не съдържат никаква информация за защита на климата.

  • Принципът на предпазливостта е забравен

 САЩ искат ЕС да замени подхода си по отношение на риска с „управление на риска”, пренебрегвайки принципа на предпазливостта [3]. Този принцип е залегнал в Договора за ЕС, но не се споменава в преговорните документи.

  • Отваряне на вратата за корпоративно лобиране

Изтеклите документи навеждат на заключението, че и двете страни обмислят даването на много по-широки достъп и участие във вземането на решения на корпорациите.

Йорго Рис казва: „Дългосрочните ефекти от TTIP ще бъдат опустошителни. Сключването на споразумението би довело до това европейските закони да бъдат оценявани по техните последствия за търговията и инвестициите. Опазването на околната среда и защитата на общественото здраве ще останат пренебрегнати.”

Бележки:

[1] Офисът на „Грийнпийс“- Холандия е получил поверителен документ - вероятно редактиран, за да се установи източникът на изтичане. „Грийнпийс“ е премахнала измененията, които биха могли да позволят да се проследи източникът. Повече за документите можете да прочетете тук: http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/2016/Greenpeace-Netherlands-releases-TTIP-documents/?utm_source=internal&utm_medium=post&utm_term=EU,leak,us,TTIP&utm_campaign=greenpeace&__surl__=IgNV2&__ots__=1462182339341&__step__=1

[2] https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm#articleXX

[3] Принципът на предпазливостта обхваща и политиката за потребителите, европейското законодателство относно храните и здравето на хората, животните и растенията: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al32042