Нова жалба пред ЕК за незаконните субсидии, дадени на въглищната индустрия в България

Съобщение за печата - юни 15, 2017
Международната екоорганизация за правна помощ ClientEarth внесе нова жалба срещу България пред Европейската комисия относно отпусната държавна помощ на централи за високоефективно производство на топло- и електроенергия. Става дума за 1,3 млрд. евро за преференциално изкупуване на електроенергия, произведена от централи, включително и такива, изгарящи въглища. Само преди месец ClientEarth внесе друга жалба пред Комисията за неправомерно използване на държавна помощ от въглищните централи в България.

Сам Брайт, адвокат в ClientEarth, коментира: „България осигурява на въглищните централи несправедлива и незаконна субсидия, чрез която ги поддържа. По този начин страната възпрепятства справедливия преход към нисковъглеродна икономика.“

Според българското законодателство националният енергиен оператор трябва да изкупува всичката енергия, произведена по високоефективен начин от централите за комбинирано производство на електро- и топлоенергия (т.нар. централи за ко-генерация). За по-високата цена на произведената електроенергия обаче плащат именно потребителите под формата на такса, включена в месечните им сметки. Европейският съюз (ЕС) определя това като държавна помощ, тъй като според българското законодателство както таксата, така и плащанията към централите са задължителни.

Изчисленията на ClientEarth показват, че по този начин от 2007 г. до 2016 г. над 50 централи са получили помощ в размер на поне 1,3 млрд. евро. От тях над 300 млн. евро са платени на замърсяващи въглищни централи. Въпреки че този начин на финансиране продължава от десетилетие, българското правителство никога не е получавало одобрение за въвеждането на подобна такса, както се изисква според законодателството на ЕС.

„Замърсяването от въглищните електроцентрали има негативно влияние върху здравето на обществото и околната среда. Субсидирането на въглищата им дава несправедливо, а в случая и незаконно предимство пред по-чистите технологии. Крайно време е България да прозре бъдещето на енергийната система  и да спре да поставя незаконни пречки на пътя ѝ“, допълва Сам Брайт.

Припомняме, че първата жалба насочи вниманието на Комисията към българското правителство заради неправомерно използвана държавна помощ. Тогава поводът бе, че страната ни не отговаря на условията, поставени от Комисията за получаване на държавна помощ под формата на безплатни квоти за емисии. В момента ClientEarth очаква отговор.

Новината беше публикувано първо от Reuters:

http://www.reuters.com/article/us-bulgaria-energy-stateaid-idUSKBN1961CY

 

Бележки към редакторите:

В жалбата на ClientEarth се посочва, че според критериите, плащанията представляват неправомерна държавна помощ, предоставяна в нарушение на законодателството на ЕС, а именно:

1) Включване на обществени ресурси: според закона, средствата, осигуряващи допълнителното финансиране, се акумулират от крайните потребители, производителите и търговците на електроенергия. Задължението на националния енергиен оператор да изкупува електроенергията, произведена от „високоефективните“ централи за когенерация на преференциални цени, е наложено също от закона. Налице е силен аргумент, основаващ се на правен прецедент, че се използват обществени ресурси.

2) Избирателен характер на помощта: тя се дава на подборен принцип, тъй като може да я получават само оператори, сертифицирани като „високоефективни“ производители на електроенергия и топлоенергия.

3) Даване на икономическо предимство на бенефициентите: преференциалните лихвени проценти гарантират, без какъвто и да било риск, по-високи печалби, отколкото биха били възможни.

4) Заплаха от изкривяване на конкуренцията: финансовото преимущество засилва пазарните позиции на „високоефективните“ когенерации спрямо другите производители на електроенергия, включително и от страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП).

5) Оказва влияние върху търговията между държавите членки: при извършването на трансгранична търговия с електроенергия, мярката се отразява на търговските условия и конкуренцията на пазарите на електроенергия в ЕИП.