Нов доклад очерта здравните разходи от замърсяването на въздуха, причинено от тецовете в България

Съобщение за печата - ноември 20, 2018
БЕХ е втори по "здравна цена" в Европа и производството на 1 мегаватчас енергия в България означава 93 евро за здравни разходи, което е значително повече от средната цена за Европа — 53 евро

Българският енергиен холдинг се нарежда сред десетте компании, производители на електроенергия от въглища, които причиняват 2/3 от случаите на здравни проблеми вследствие на замърсяването на въздуха в Европа. Той е втори по "здравна цена" на континента и производството на 1 мегаватчас енергия в България означава 93 евро за здравни разходи, което е значително повече от средната цена за Европа — 53 евро.  Общата тежест за здравната система на Европа се равнява на 22 милиарда.

Това показва компютърното моделиране от доклада “Last Gasp: The coal companies making Europe sick” на международната коалиция Europe Beyond Coal, която обединява правозащитни, екологични, професионални и пациентски организации. Използваните данни са официалните от 2016 г., публикувани от Европейската агенция по околна среда за големите горивни инсталации.

От българските централи на въглища най-голям дял в замърсяването има ТЕЦ Марица изток 2. Държавната централа е напът да получи дерогации (отлагане) от прилагането на по-строги норми за отделяне на вредни емисии във въздуха. Така тя ще продължи да работи и след 2021 г., в остър разрез с действащите в момента екологични изисквания. Въпросната ТЕЦ Марица изток 2 приключи полугодието на 2018 година със загуба от 116 млн. лв. Цената на произвежданата от нея електроенергия е 77 лв. на мегаватчас, но тя явно не включва разходите за здраве, които причинява.

Компютърното моделиране показва, че само ТЕЦ Марица изток 2 причинява общо 7 хил. дни на симптоми на астма сред децата, 150 случая на хроничен бронхит при възрастните, 80 хил. работни дни с болничен. Най-тежко последствията от замърсяването се усещат в района на южна България и северна Гърция.

“Въпросът, на който трябва да си отговорим като общество е дали трябва да плащаме огромните здравни разходи за производство на електричество от въглища. Свидетели сме на това, че тецовете работят на загуба, но реалната загуба е още по-голяма, тъй като не се отчитат разходите за здраве. На края най-голямата цена — социална и здравна ще платят въглищните райони, ако не помислим навреме за тяхното икономическо развитие след края на въглищата”, обобщава Меглена Антонова, координатор Климат и енергия в Грийнпийс — България.

 

[1] „За Земята — достъп до правосъдие“ e oрганизация, която се състои от „За Земята“ и „Грийнпийс — България“.