Съдът отказа на ТЕЦ „Брикел“ да увеличи мощностите си, тъй като не спазва изискванията за качество на атмосферния въздух

Съобщение за печата - март 9, 2018
Решението е в полза на Изпълнителната агенция по околна среда, която беше подкрепена от „За Земята – достъп до правосъдие“

Върховният административен съд отказа на ТЕЦ „Брикел“ да увеличи мощностите си за производство на топлинна енергия с 340 мегавата, отсъждайки в полза на Изпълнителната агенция по околна среда, подкрепена от „За Земята — достъп до правосъдие“. Мотивите са, че централата на въглища не спазва законовите изисквания за качеството на атмосферния въздух. Категоричното заключение на съда е, че „Брикел“ не гарантира експлоатация на инсталацията в съответствие със закона и има доказателства за системно неизпълнение на действащото екоразрешително.

Спорът между ТЕЦ „Брикел“ и Изпълнителната агенция по околна среда датира от 2015 година, когато топлоцентралата поиска актуализиране на комплексното си разрешително, за да включи в експлоатация още два към съществуващите три блока. Така общият капацитет на централата щеше да се увеличи от 510 мегавата на 850 мегавата топлинна енергия. Тогава Изпълнителната агенция по околна среда отказа да издаде ново разрешително с мотива, че има несъответствия, свързани с експлоатацията на технологичните, пречиствателните и мониторинговите съоръжения, поради което „Брикел“ не може да гарантира спазване на изискванията за качество на въздуха.

Централата се свързва с  Христо Ковачки, който, според разследването на „Грийнпийс“ - България — „Финансовите мини“, е замесен в редица сенчести практики, поддържащи изкуствено живота на въглищния отрасъл в България. „Брикел“ споделя проблемите, с които фирмите на енергийния бос са известни — системна липса на инвестиции в чисто и безопасно производство, забавяне на заплати, неспазване на правата на служителите.

Въпреки посочените от ИАОС и съда нарушения на ТЕЦ „Брикел“, според местната преса централата е подала заявление  за дерогация от новите по-скоро изисквания за индустриални емисии (LCP BREF 2017) заедно с останалите три от индустриалния комплекс  „Марица изток“. Това би дало право на централата да продължи работа, въпреки системните нарушения.  

„Брикел“ отдавна трябваше да спре работа. Това е морално и технически остаряла централа, която се поддържа на системи, докато се изцеди напълно финансовия ѝ ресурс. И докато това се случва, централата продължава да замърсява въздуха в Гълъбово и региона. Решението на съда е малка, но важна крачка в посока това да спре”, коментира Генади Кондарев от екологично сдружение „За Земята“. 


 

Съдебно решение на Върховния административен съд

Финансовите мини на Ковачки

Статия в Старозагорски новини