ЕК предложи нови правила за справяне с пластмасовото замърсяване

Съобщение за печата - май 28, 2018
Те включват забрана на изделия от пластмаса за еднократна употреба

„Грийнпийс“ – България приветства новите по-строги правила, които Европейската комисия предложи, с които цели да намали замърсяването на околната среда с пластмаса. Те са насочени към 10-те пластмасови продукта за еднократна употреба, които най-често се срещат по европейските плажове и в европейските морета, както и към изгубените или изоставените риболовни уреди. Мотивът за въвеждането е непрекъснато увеличаващото се количеството на вредни пластмасови отпадъци в моретата и океаните.

Включените в предложението пластмасови изделия заедно съставляват 70% от всички морски отпадъци. В новите правила е предвидена забрана за използването на пластмаса в определени продукти (когато са налични алтернативи) като например пластмасовите клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркалки и пръчки за балони. Пластмасови съдове за напитки за еднократна употреба ще се допускат на пазара, само ако техните капачки остават прикрепени към тях.

„Предложенията на Европейската комисия са добра първа стъпка към ограничаването на замърсяването с пластмаса. Въпреки това реалните стъпки за справяне с проблема следва да бъдат направени на национално ниво. Призоваваме Министерството на околната среда и водите да предприеме конкретни мерки и да постави ясни цели за намаляване на потреблението на пластмасови изделия за еднократна употреба и други сходни замърсители, както и да се погрижи да създаде подходящи условия за подобряване на производителската и потребителската култура. Защото всеки един от нас може лесно в ежедневието си да замени еднократните пластмасови продукти с такива за многократна употреба,“ коментира Деница Петрова от “Грийнпийс” - България.

20061026 HONOLULU, HAWAI : UNITED STATES OF AMERICA  The word 'trash' is spelt out using golf balls on Kahuku beach, Honolulu, Hawaii, 26th October 2006. The wide variety of items shown in this image highlight the diverse range of sources from which the plastics in our oceans originate. Greenpeace are highlighting the threat that plastic poses to the world's oceans.GREENPEACE / ALEX HOFFORD

По отношение на целите, които ЕК предвижда за държавите членки, конкретни цифри са предвидени единствено за събирането на отпадъците. До 2025 г. събираните бутилки за еднократна употреба трябва да достигнат 90%, например чрез депозитни системи.

Конкретни цели за намаляване на потреблението на пластмасови изделия на национално ниво обаче липсват. Държавите членки сами трябва да определят целите си за намаляване на потреблението, осигуряване на алтернативни продукти на местата за продажба или гарантиране, че пластмасови изделия за еднократна употреба не могат да се предоставят безплатно.

Държавите членки ще бъдат задължени и да повишават осведомеността на потребителите за отрицателните последици от изхвърлянето на пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни уреди, както и за наличните системи за повторна употреба и възможностите за управление на отпадъците за всички тези продукти.

Производителите от своя страна ще помагат за покриването на разходите за управление на отпадъците и почистване, както и за изготвяне на мерки за повишаване на информираността за съответните пластмасови изделия. Предвижда се и изискване за ясни и стандартизирани етикети, с информация как трябва да бъдат изхвърлени отпадъците, какви са отрицателните екологични последици от продукта и какво е съдържанието на пластмаса в него.

85% от отпадъците в морето в световен мащаб са пластмаси. Те попадат дори в организмите на хората при вдишване или хранене. Въздействието върху човешкото здраве на съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици за сега не е известно. Позицията на Европейската комисия е, че проблемът с пластмасите задължително трябва да бъде решен. Според институцията това би създало нови възможности за иновации, повишаване на конкурентоспособността и създаване на работни места.

За да влязат в сила предложените промени, ЕК трябва да ги внесе в Европейския парламент и Съвета Европейския съюз за приемане. Комисията призовава останалите институции да разгледат приоритетно този въпрос и да постигнат осезаеми резултати за европейците преди изборите през май 2019 г.