Ограничения върху спорните субсидии за въглища, газ и ядрени централи гласува Енергийната комисия на ЕП

Съобщение за печата - февруари 22, 2018
Те са важна стъпка към реформа на енергийния пазар в ЕС

Нови по-строги правила за спорните субсидиите за енергийни компании гласува Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент. Ограниченията засягат така наречените плащания за разполагаеми мощности - националните субсидии, които поддържат мощностите на електроцентралите на разположение. Одобреното предложение е тези държавни помощи да бъдат разрешени само “в краен случай” и да бъдат по-стриктно регулирани.

Себастиан Манг, експерт по енергийните политики в офиса на "Грийнпийс" в Брюксел, който беше в пленарната зала и проследи вота, коментира: "Днес здравият разум възтържествува над шуробаджанащината. Много правителства се опитват да подкрепят неуспешни енергийни компании с огромни “подаръци” под формата на субсидии, но въпреки това Европейският парламент реши да заложи на възобновяемите енергийни източници, за да не отиват парите на данъкоплатците за стари замърсяващи електроцентрали. Енергийната реформа, която се обсъжда от Европа, трябва да е инвестизия в нашето бъдеще и да даде шанс на милионите европейци, които искат да произвеждат енергия за собствени нужди".

Като резултат от вота, ресорната комисия на ЕП иска изготвянето на оценка за целия ЕС на наличните енергийни мощности и конкретните енергийни нужди. При евентуални опасения на някои държави членки за енергийната им сигурност, се предвиждат мерки за справяне с недостига: увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници и броя на междусистемните електропроводи, и подобряване на енергийната ефективност. Комисията по енергетика на ЕП поиска и строги срокове за плащането на такива субсидии и подкрепи предложението на Европейската комисия за преустановяване на плащанията през 2025 г. за всички централи, изпускащи над 550 грама въглероден диоксид на киловат час. На практика, това ще лиши централите на въглища от тези субсидии.

Ако, гласуваните промени влязат в сила в този си вид, страните членки щя трябва да премахнат или реформират вече съществуващите схеми за субсидии. Това би могло да наложи промени в търговете за студен резерв в България. Така енергийната сигурност на страната би могла да се подобри, ако например се разширят допустимите технологии, които на практика могат да участват в процедурите.

Copyright Paul-Langrock.de. Morbacher Energielandschaft auf ehemaligem US Munitionslager. Die JuWi Gruppe installiert Energiemix aus Windkraft, Sonnenenergie und Biomasse. Im Bild Vestas Windkraftanlagen hinter Solarpark. Himmel, blau, himmelblau, Wolken, bewoelkt, Solarmodul, Solarzelle, Photovoltaik, Photovoltaikanlage, Mix, Mixtur, Konversion, Konversionsprojekt, Ruestungskonversion, Konversionsflaeche, Deutscher Solarpreis 2007, regenerative, alternative, erneuerbare, alternative, kohlendioxidneutrale Energie, Bioenergie, Solarenergie, Windenergie. Morbach im Hunsrueck. 13. Mai 2008

За разлика от министрите на енергетиката в Съвета на ЕС, ресорната комисия на Европейския парламент подкрепи предложението за засилване на ролятана европейските граждани в енергийния сектор. Сред гласуваните варианти е запазване на правилото, енергията от малките възобновяеми източници да се пуска в мрежата преди енергията от други източници като въглища и ядрена енергия (т. нар. приоритетно диспечиране). Позицията на Енергийната комисия на ЕП също така предлага улеснени правила за хората, които искат да произвеждат енергия за собствени нужди и да я споделят със своите съседи.

Комисията по енергетика също така даде мандат на свой представител да започне преговори с другите вземащи решения институции на ЕС. Тристранните преговори между Съвета на ЕС, Европейската комисия и Европейския парламент за новите правила на енергийния пазар се очаква да започнат в края на март.

Позицията на министрите на енергетиката в Съвета на ЕС е доста по-неблагоприятна за гражданите от тази на Европейския парламент. На 18 декември 2017 г. Съветът отхвърли предложените изисквания за правителствата на държавите членки, които те трябва да изпълнят преди да плащат субсидии на енергийните компании. Министрите предложиха и удължаване на срока от 2025 г. до 2035 г. за плащане на такива субсидии на съществуващи въглищни централи, които отделят над 550 g въглероден диоксид на киловатчас.