Координатор „Работа с общности“ (Community organizer)

Страница - август 1, 2018
Отворена позиция на непълен работен ден

Координаторът на общността ще подпомага работата по кампанията „Бъдеще без въглища“, водена от „Грийнпийс“ – България и екологично сдружение „За Земята“. Работата ще бъде предимно във въглищни райони (Перник, Бобов дол, Стара Загора).

Целта на работната позиция е да се подпомогнат местните общности в настъпващия енергиен преход отвъд въглищата.

 

Задължения и отговорности:

 • Осъществява и поддържа регулярни контакти с местните общности,
 • Организира срещи и събития в регионите,
 • Координира дейността на отделни групи и заинтересовани страни в общностния процес,
 • Участва в планирането и изпълнението на кампании,
 • Събира информация за предстоящи събития,
 • Търси лидери на местните общности, работи активно заедно с тях и ги подкрепя,
 • Участва в изготвянето на информационни и илюстративни материали.

Списъкът не е изчерпателен, избраният кандидат ще се включва в изпълнението на проекти, свързани с кампанията.

 

Изисквания:                                                    

Успешният кандидат ще има:

 • Над 5 години трудов стаж,
 • Искрен интерес към екологични теми,
 • Отлични комуникационни способности,
 • Отлични организаторски умения, ефективно управление на време,
 • Умение да работи в малък екип, но и инициативност за самостоятелна работа,
 • Умение за работа с компютър (Microsoft Word, Excel, PowerPoint),
 • Диплома от висше образование е предимство,
 • Творчески подход,
 • Отговорно отношение и работа в срокове,
 • Шофьорска книжка, категория Б.

 

Ние предлагаме: 

Гъвкаво работно време (20 часа на седмица), възможност за работа от вкъщи,

Заплащане: 800 лева нетен доход,

3-месечен изпитателен срок, като срокът на договора може да бъде продължен до 1 година,

Работа в млад, мотивиран и мултидисциплинарен екип.

 

За кандидатстване: 

Изпратете CV, мотивационно писмо и снимка на:

Subject: Community organizer.

Срок за кандидатстване: 31 август 2018 г.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

За нас: 

„Грийнпийс“ е независима глобална организация, която работи за промяна на нагласите и поведението, с цел защита и опазване на околната среда и подкрепа на мира. Сайт на българския офис: www.greenpeace.bg. Страница във „Facebook“. Профил в „Instagram“: greenpeace_bulgaria.

Екологично сдружение „За Земята“ работи за устойчив стил на живот и отговорни решения за планетата: www.zazemiata.org. Страница във „Facebook“.