Пореден апел към МОСВ за нови мерки срещу пластмасовото замърсяване

Съобщение за печата - февруари 19, 2018
Писмото е пети пореден призив с конкретни предложения към институцията

20061026 HONOLULU, HAWAI : UNITED STATES OF AMERICA  The word 'trash' is spelt out using golf balls on Kahuku beach, Honolulu, Hawaii, 26th October 2006. The wide variety of items shown in this image highlight the diverse range of sources from which the plastics in our oceans originate. Greenpeace are highlighting the threat that plastic poses to the world's oceans.GREENPEACE / ALEX HOFFORD

„Грийнпийс“ – България и екологично сдружение „За Земята“ отправиха поредно предложение към министъра на околната среда и водите Нено Димов относно замърсяването с пластмаса. Молбата е да бъде въведен конкретен план за справяне с проблема на ниво ЕС и да бъдат подкрепени шест ключови мерки от новата Стратегия на ЕС за пластмаси в кръговата икономика.

Това е пети пореден призив, свързан с пластмасовото замърсяване към ресорното министерство и министъра. Кореспонденцията на двете неправителствени организации с МОСВ започна през миналата пролет. Въпреки че „Грийнпийс“ – България и „За Земята“ отправяха ясни предложения и искания, до конкретен писмен отговор така и не се стигна.

 

Предложените мерки в последното отправено към министъра Нено Димов писмо включват:

1. въвеждане на регулаторни мерки за намаляване потреблението на пластмаси за еднократна употреба;

2. икономически стимули за привеждане на пластмасите в съответствие с кръговата икономика;

3. постепенно премахване на микропластмасовите съставки и оксоразградимите пластмаси;

4. укрепване на пазарите за повторна употреба и рециклиране, чрез премахване на токсините в пластмасите;

5. съществени изисквания за опаковане на пластмаси;

6. нови мерки за екодизайн на пластмасите, които навлизат на пазара.

 

Пълния текст на писмото до министъра можете да прочетете тук.

Стратегията на ЕС за пластмаси в кръговата икономика можете да намерите тук.

Категории