Австрийска агенция задава въпроси за планирания нов блок на АЕЦ „Козлодуй” 7

Съобщение за печата - януари 8, 2014
Австрийска агенция по околна среда отправи серия въпроси към Оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) на АЕЦ „Козлодуй” 7. Критичните коментари са изготвени по поръчка на австрийското министерство на околната среда.

Докладът може да бъде видян тук, като е изготвено и резюме на български език (32-45 стр.):

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/umweltpolitische/ESPOOverfahren/UVP_kozloduy7/REP0449_Kozloduy7_FSN_Kern_final.pdf

 

Някои от основните заключения са:

 

“Тип реактор

 

  • Информацията относно методите и резултатите от анализите за безопасност на разглежданите типове реактори и също относно изискванията за безопасност (включително вземането под внимание на научените след Фукушима уроци и използването на концепцията за практическо елиминиране, когато последното е приложимо) по отношение на новия ядрен блок е недостатъчна.

 

Оценка на площадката

 

 

  • Докладът за ОВОС не предоставя ясна информация относно определянето до каква степен новият блок ще е проектиран за издържане на предполагаемо разбиване на голям пътнически или военен летателен апарат.

 

  • Пожари и изтичания на опасни течности и газове: Заключенията в доклада за ОВОС, които се отнасят към тези теми, не са напълно разбираеми, понеже съответната информация се съдържа в отделни документи, до които експертният екип няма достъп. Няма становище дали са взети под внимание съответните въздействия, причинени от транспортирани в близост до площадката експлозиви.

 

 

  • В доклада за ОВОС няма предоставена информация за базовите стойности на проектирането срещу вятърно натоварване. Поради тази причина също така не е ясно дали ще бъдат покрити натоварвания, причинени от торнада. В доклада за ОВОС не се обсъждат други екстремни метеорологични въздействия, освен породените от ветрове и торнада.

 

 

Анализ на аварии/трансгранично въздействие

 

 

  • Предоставената в доклада за ОВОС информация не е достатъчна за оценка на потенциалните радиационни последствия, причинени от тежки аварии. Необходима е допълнителна информация, включително списък с разгледаните покрити от проектирането аварии, ефективността на специалните функции на новия ядрен блок относно предотвратяването и смекчаването на последиците от тежки аварии, както и информация относно техническата обосновка на количеството освободен материал при тежка авария.

 

  • Според доклада за ОВОС анализите на тежки аварии с количество освободен материал Cs-137 от 30 TBq потвърждават отсъствието на радиационен риск за Република Австрия. Въпреки това австрийските експерти препоръчват да се изчислят последствията от тежка авария с голяма степен на освобождаване като допълнение към сценария с ограничено освобождаване, представен в доклада за ОВОС.”

 

 

Повече за агенцията:

http://www.umweltbundesamt.at/

 

 

 

За контакти:

Деница Петрова,