Светът гледа!

Публикациите на Greenpeace представят скрита за обществеността научна информация и извеждат на показ лошото управление.