Čím jsme se zabývali v roce 2006

Stránka - 24 srpna, 2007
Naše úspěchy a aktivity v roce 2006

Přelet nad uhelným hnízdem. Greenpeace se vznáší horkovzdušným balónem nad velkolomem ČSA s transparentem "Nevolte uhlí!"

  • zahájili jsme kampaň proti prolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Severních Čechách
  • k výročí černobylské katastrofy jsme uspořádali výstavu fotografa Roberta Knotha zobrazující utrpení obětí jaderného průmyslu v Rusku, v Bělorusku a na Ukrajině
  • před parlamentními volbami předsedové obou největších politických stran na setkáních s Greenpeace přislíbili, že neprolomí územní ekologické limity bez souhlasu místních obyvatel
  • občanům Litvínova jsme pomohli prosadit vyhlášení místního referenda o postoji města k přiblížení uhelného velkolomu ČSA k hranicím města
  • odhalili jsme, že Mostecká uhelná, a.s., nepravdivě informovala veřejnost o existenci dobývacích prostorů, které jsou předpokladem k budoucí těžbě, na území města Litvínova
  • vyjednáváním i veřejnými akcemi jsme pod hlesem „Chraňte klima, ne znečišťovatele!“ působili na Ministerstvo životního prostředí, aby přestalo zvyšovat povolené emise skleníkových plynů
  • zapojili jsme se do dvou mezinárodních akcí zaměřených na ochranu klimatu