Klimatická změna začíná v uhelných velkolomech

Stránka - 15 září, 2009
Severní Čechy jsou krajem těžby hnědého uhlí. Většina jej putuje do kotlů tepelných elektráren. ČR patří k zemím, které vypouštějí nejvíce oxidu uhličitého v přepočtu na jednoho obyvatele.

Třicet aktivistů Greenpeace z celého světa spolu s místními obyvateli nastoupili na hranu hnědouhelného velkolomu ČSA nedaleko zámku Jezeří. V rukou drželi písmena tvořící nápis „Klimatická změna začíná zde/Climate change starts here“.

Oxid uhličitý je hlavní příčinou globálních změn klimatu.  Stále častěji zažíváme povodně a extrémní výkyvy počasí. Stovky miliónů lidí jsou ohroženy nedostatkem pitné vody a celé ostrovy i přímořské země mohou skončit pod hladinou stoupajících oceánů.
Jak se těžba českého hnědého uhlí podílí na globálních změnách klimatu?