Elektrárny, emise a vývoz elektřiny

Stránka - 15 září, 2009
Komíny elektráren po odsíření nevypouštějí pouze vodní páru, jak se někdy snaží jejich zastánci veřejnosti namluvit. I odsířená elektrárna do ovzduší každoročně chrlí desítky tisíc tun škodlivých látek.

Komíny jako severočeská krajinná dominanta

Jedním z hlavních argumentů pro dokončení jaderné elektrárny Temelín bylo údajné odstavení severočeských elektráren. Po spuštění Temelína ovšem nebyla v Severních Čechách odstavena ani jedna. Na místo toho společnost ČEZ vyváží energii do zahraniční (v loňském roce téměř 20% veškeré vyrobené elektřiny). Čistě pro potřeby vývozu pracují tři průměrné severočeské elektrárny a jeden velkodůl. Zisky z vývozu elektřiny plynou ČEZu. Náklady na zničené životní prostředí a poškozené zdraví neseme my všichni.

Co každoročně proletí komínem elektrárny Počerady

7,2 miliónů tun oxidu uhličitého

nejvýznamnější skleníkový plyn, z jedné tuny spáleného hnědého uhlí z velkodolu ČSA vznikne cca 1,8 tuny oxidu uhličitého

6,9 tisíc tun oxidů síry

u lidí způsobují především záněty horních cest dýchacích a astma, fytotoxické, hlavní původce zničení vrcholových smrčin Krušných hor a Jizerských hor, jejich emise se výrazně snížily odsířením počátkem devadesátých let

15,5 tisíc tun oxidů dusíku

méně významné skleníkové plyny, u lidí způsobují zejména záněty dolních cest dýchacích, jsou fytotoxické

418 tun tuhých znečišťujících látek (”popílku”)

nebezpečné jsou zejména menší částice, jejich emise se výrazně snížily odsířením počátkem devadesátých let

403 tun fluoru, chloru a jejich sloučenin

některé sloučeniny chloru a fluoru jsou toxické, některé prokazatelně rakovinotvorné