O změnách klimatu se rozhoduje i v Severních Čechách

Stránka - 15 září, 2009
Celkové emise oxidu uhličitého v České republice dosáhly v roce 2003 127 miliónů tun. S ročními emisemi 12,5 tuny CO2 na jednoho obyvatele se ČR drží na čtvrtém nejhorším místě mezi 25 státy Evropské unie. Toto množství by postačilo k naplnění středně velké vzducholodě.

Okolní krajina severočeského města Most

Průměrný Švýcar, Švéd, Maďar či Bulhar vypustí každoročně zhruba polovinu toho, co průměrný Čech, průměrný Ind méně než jednu desetinu.

Spálením uhlí, které by bylo zpřístupněno prolomením územních ekologických limitů, bychom do atmosféry uvolnili neuvěřitelných 1,3 miliardy tun oxidu uhličitého.

V nejbližších deseti letech se bude rozhodovat o tom, zda se naše země stane moderní ekonomikou zaměřenou na obory s vysokou přidanou hodnotou, nebo zůstane pro okolní státy dodavatelem špinavé energie a výrobků energeticky neefektivního a zastaralého průmyslu. Stavba nových tepelných a jaderných elektráren a velkorypadel blokuje přechod k bezuhlíkové, trvale udržitelné energetice přímo (peníze utracené za stavbu velkorypadla nelze investovat do pěstování biomasy v rámci rekultivací) i nepřímo (pokud postavíte tepelnou či jadernou elektrárnu s životností 50 let, nebudete mít zájem o snižování spotřeby energie a rozvoj obnovitelných zdrojů). První z řady křižovatek určujících osud naší energetiky v 21. století je rozhodnutí o zachování či zrušení územních ekologických limitů. Toto rozhodnutí má padnout nejpozději v roce 2007.

 

Co je v ČR třeba udělat pro ochranu světového klimatu


Co

Kdo

Termín

Zachovat územní ekologické limity

vláda, krajské zastupitelstvo Ústeckého kraje

Ihned

Odepsat zásoby uhlí za hranicí územních ekologických limitů

Ministerstvo průmyslu a obchodu, MŽP

Ihned

Ukončit těžbu ve velkodolu ČSA

Mostecká uhelná, a.s.

nejpozději 2017

Zcela ukončit těžbu hnědého uhlí v ČR

Mostecká uhelná, a.s., Severočeské doly, a.s.

nejpozději 2050

Přijmout kvalitní Národní alokační plán pro období 2008 – 2012, který omezí emise o 5 % oproti roku 2005. tj. dovolí průmyslu vypustit maximálně 78 miliónů tun CO2 ročně

vláda

2007

Trojnásobně zvýšit energetickou účinnost českého průmyslu (tedy na úroveň západoevropských zemí) a tepelnou izolaci budov

průmysl, vlastníci budov, vláda a parlament

2025

K výrobě tepla využívat výhradně obnovitelné zdroje energie

průmysl, vlastníci budov, vláda a parlament

2030

Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny na 50 %

výrobci energie, MPO, vláda

2040

Snížit české emise CO2 o 90 % ve srovnání s rokem 1990

průmysl, vláda

2050