Zelená energie může Evropě vyhrát technologický závod s Čínou a Spojenými státy

TZ 39/2010 - Energetická [r]evoluce ukazuje cestu k 100 % obnovitelné energetické budoucnosti Evropy

Tisková zpráva - 8 července, 2010
Štrasburk, 8. července 2010 – Evropa se dohodla na přijetí nových právních předpisů, které konečně zavřou dveře destruktivnímu obchodu s nelegálním dřevem. Evropský parlament dnes drtivou většinou hlasoval ve prospěch zákona, který zakazuje obchod s nelegálním dřevem na jednom z největších světových trzích s touto komoditou. Evropa doposud využívá obrovských objemů nelegálního dřeva, především ze zemí se slabou státní správou, kde podnikatelské subjekty a mafiánské gangy způsobují velké škody na životním prostředí, okrádají státy o příjmy a dokonce již rozpoutaly občanskou válku.

Zatímco EU stále pracuje na své vizi energetického a hospodářského výhledu pro rok 2050, Čína i USA postupují velmi rychle kupředu ve vývoji inovací i ve své energetické soběstačnosti. Čína již co do instalací technologií využívající energie z obnovitelných zdrojů předehnala Evropu.

Třetí vydání evropského scénáře Energetické [R]evoluce jasně ukazuje, že EU může znovu nabýt svého prvenství v případě, že vyvine účinné a obnovitelné zdroje využívající technologie, vhodně zapojené do moderní rozvodné sítě. Studie, provedená v Ústavu technické termodynamiky německého střediska pro letectví a kosmonautiku (DLR), ukazuje, že 97% veškeré elektrické energie využívané v Evropě a 92% její celkové spotřeby energie by mohlo v roce 2050 pocházet z obnovitelných zdrojů, což zároveň umožní snížit emise CO2 o 95% bez jakéhokoli využití jaderné energie či technologie zachycování a skladování uhlíku. I při zohlednění investičních nákladů mohou evropské ekonomiky do roku 2050 ušetřit díky úsporám na fosilních palivech v průměru € 19 miliard dolarů ročně. Stovky tisíc nově vzniklých pracovních míst by rovněž zvýšily výkon hospodářství EU.

Poradkyně Greenpeace v otázkách energetické politiky EU Frauke Thies poznamenala: „Před 40 lety byly obnovitelné zdroje energie snem, dnes jsou realitou, za 40 let by měly být normou. Přechod na 100% využití obnovitelných zdrojů v roce 2050 nemá význam jen pro ochranu klimatu, ale také pro celou ekonomiku. Uhlí a jaderná energie jsou pro inovace slepou uličkou, zatímco obnovitelné zdroje energie mohou přinést nové technologie, pracovní místa a energetickou bezpečnost. Chce-li využít tohoto potenciálu, musí Komise náležitě prostudovat přínosy a možností provedení přechodu na 100% zelenou energetickou budoucnost."

Generální tajemnice EREC Christine Lins dnes řekla: „Scénář Energetické [R]evoluce  ukazuje, že je technologicky možné do roku 2050 dosáhnout 100% využití energie z obnovitelných zdrojů i se všemi výhodami pro životní prostředí a evropskou ekonomiku, které z toho plynou, a zároveň vytvořit statisíce nových pracovních míst. Jediné, co k naplnění tohoto scénáře trvale udržitelné energetické budoucnosti Evropy zatím chybí, je politická vůle."
Při porovnání s jinými energetickými koncepcemi  EU s výhledem na rok 2050, vychází scénář Energetické [R]evoluce jednoznačně jako ambiciózní plán, založený ale na základě realistických výchozích předpokladech. Bezpečná a vyvážená skladba zdrojů energie pro energetické soustavy v Evropě činí ze scénáře Energetické [R]evoluce  nejspolehlivější a trvale udržitelný plán pro skutečnou energetickou revoluci.

Chce-li EU uskutečnit tento scénář Energetické [R]evoluce, musí naplnit své ambice v oblasti změny klimatu, zastavit masivní dotace pro fosilní paliva a aktivně podporovat vytváření silné a čisté ekonomiky.

 

Aktuální scénář Energetické [R]evoluce pro EU

Other contacts:

Frauke Thies – poradkyně Greenpeace EU v otázkách energetiky:
+ 32 (0) 2 274 1912, +32 (0) 477 790 415 (mob.), frauke.thies @ greenpeace.org

Mark Breddy – tiskový mluvčí Greenpeace EU:
+32 (0) 2 274 19 03, +32 (0) 477 411 729 (mob.), mark.breddy @ greenpeace.org