Nový stát Peaceland oficiálně oslovil české ústavní činitele

Tiskova zprava 19/2008

Tisková zpráva - 3 června, 2008
Dnešního dne zaslali občané státu Peaceland na kótě 718 v Brdech formální dopisy všem ústavním činitelům ČR (v příloze) informující o deklarování samostatného státu a důvodech, které je k tomu vedly. Prezident Klaus, předseda vlády Topolánek, předseda poslanecké sněmovny Vlček a předseda senátu Sobotka tak mají v ruce dokumenty, na základě kterých mohou formálně jednat.
Občané Peacelandu přebývající na jeho teritoriu a sestávající z 6
národností (dva Američané, dva Belgičané, dva občané Rakouska, jeden
občan Německa, jedna občanka Slovenska a několik občanů České republiky)
považují v této chvíli za podstatné, aby vláda, respektive předseda
vlády nebo ministryně obrany, vydali rozkazy vojenské policii k
respektování deklarace nezávislosti. To znamená, aby policie
nevstupovala na teritorium Peacelandu ozbrojená a nepokoušela se tam
legitimovat místní občany.

"Peaceland je otevřená země, její občané rádi přivítají na své půdě i
příslušníky vojenské policie za předpokladu, že se budou řídit principy,
která byla při deklarování nezávislosti vysloveny a o kterých byli
nadřízení policie informováni," sdělil občan Peacelandu a současně
výkonný ředitel Greenpeace Jiří Tutter.

Během včerejšího dne, kdy byl stát Peaceland ustaven, vojenská policie
naopak jednala s jedním z jeho občanů, Zbigniewem Jakubowitzem,
způsobem, kterým porušila nejen principy Peacelandu, ale dokonce i české
zákony. Po zadržení, již v uzavřeném voze vojenské policie (!), jej
jeden z příslušníků udeřil pěstí do hlavy a šlapal mu po těle. Tento
příslušník porušil české zákony dále tím, že nebyl viditelně označen
identifikačním číslem a odmítl se prokázat služebním průkazem. Reakcí
občanů Peacelandu na takový postup bude formální stížnost zaslaná
ministryni obrany Parkanové.

V následujících dnech se občané Peacelandu obrátí formálními dopisy na
mezinárodní organizace s žádostí o uznání státní suverenity.

Other contacts:

*Jan Freidinger, vedoucí radarového projektu Greenpeace*
tel.: 608729071, email:

*Martin Kloubek, politický poradce Greenpeace*
tel.: 774 292 474, e-mail:

*Jiří Tutter, výkonný ředitel Greenpeace *
tel.: 604 881 178, e-mail:

*Jan Piňos, vedoucí kampaní Greenpeace*
tel.: 720 552 888, 603 443 140, e-mail:

*Lenka Boraková, tisková mluvčí Greenpeace*
tel.: 739 085 118, e-mail: