Paroubek z billboardů slibuje lidem vyvlastnění. Kvůli uhlí. Většina občanů Ústeckého kraje ale prolomení limitů těžby odmítá

Společná tisková zpráva Greenpeace a občanského sdružení Kořeny

Tisková zpráva - 17 května, 2010
Ústí nad Labem, Česká republika — Nezištné doplňování informačních mezer v předvolební kampani Jiřího Paroubka dnes pokračovalo v Ústí nad Labem. Lidé z místního občanského sdružení Kořeny a z Greenpeace zde dnes překryli několik billboardů Jiřího Paroubka slogany „KVŮLI UHLÍ VÁS KLIDNĚ VYVLASTNÍM“ a „NECHÁM ZBOURAT HORNÍ JIŘETÍN. JÁ ŽIJU V PRAZE“. Navázali tak na akci, která se konala minulý čtvrtek v Mostě a v Litvínově. V následujících dnech hodlají stejným způsobem v Ústeckém kraji upravit desítky dalších billboardů Jiřího Paroubka a ostatních kandidátů do Sněmovny, kteří by rádi smazali z mapy městečko Horní Jiřetín a osadu Černice.

Jiří Paroubek se minulý čtvrtek nechal slyšet, že by si z něj Greenpeace nemělo dělat nepřítele (2). „Svými výroky si nepřátele z desítek tisíc lidí žijících tady na Severu na uhlí dělá sám pan Paroubek, žádné Greenpeace k tomu nepotřebuje. Nejen, že chce prolomit limity těžby. Z jeho vyjádření z poslední doby dokonce vyplývá, že považuje za přijatelné naše domovy kvůli těžbě uhlí vyvlastnit. Paroubkovo postesknutí, že je současná situace kolem limitů zbytečně vyostřená, v tomhle kontextu působí jako pozoruhodný projev šibeničního humoru,“ reagoval dnes na Paroubkova slova Ondřej Hogen z občanského sdružení Kořeny, jehož rodina žije v Horním Jiřetíně již od 19. století.

Platné usnesení Pithartovy vlády o limitech těžby č. 444/1991, potvrzené usnesením Topolánkovy vlády č. 1176/2008, chrání vlastníky v Horním Jiřetíně a Černicích mj. i proti vyvlastnění. V případě prolomení limitů by uhlobaroni z Czech Coal mohli proti těm, kteří nebudou ochotni své domovy prodat, použít platné ustanovení horního zákona z roku 1988 (3), jež vyvlastňování umožňuje.

„Překvapuje mě, že Jiří Paroubek ignoruje, že proti prolomení limitů je dlouhodobě většina obyvatel jak v celé ČR, tak i v samotném Ústeckém kraji,“ uvedl dnes Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR a dodal: „Krajského referenda se proto nebojíme – kdyby se konalo zítra, s přehledem bychom jej vyhráli. Že pan Paroubek nemá s referendem problém ale přece nečiní jeho názor na bourání Horního Jiřetína o nic přijatelnější.“

Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě potvrzují, že těžbu pod Horním Jiřetínem odmítá výrazná většina obyvatel jak Ústeckého kraje, tak celé České republiky. V průzkumu CVVM z roku 2007 odmítlo prolomení limitů 73 % obyvatel Ústeckého kraje (4). V průzkumu Factum Invenio z loňského července odmítlo bourání obcí kvůli těžbě 68 % obyvatel kraje (5). Nejnovější čísla přinesla agentura STEM; podle jejího průzkumu z minulého měsíce pro Českou televizi odmítlo rozšiřování těžby uhlí v Ústeckém kraji 66 % obyvatel kraje (6). Průzkum, který si v uvedené věci zadala ČSSD a který minulý čtvrtek jako jediný citovala média, byl výrazně zkreslen zjevně záměrnou sugestivitou otázky (7).

„Považujeme za důležité zdůraznit, že naše akce není zaměřena proti sociální demokracii jako takové, ale pouze proti spojencům uhlobaronů uvnitř této strany, ke kterým bohužel patří i její současný předseda. Petru Petržílkovi, Jiřímu Krátkému, Vladimíru Vlkovi, Dagmar Mandíkové a dalším členů této strany, kteří se zasazují o zachování limitů, patří naopak naše uznání a díky,“ (8) vysvětlila Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace.

Other contacts:

Ondřej Hogen, občanské sdružení Kořeny
tel: +420 777 666 768, e-mail:
Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR
tel: +420 723 623 238, e-mail:
Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR
tel: +420 603 443 140, e-mail:

Notes:

1) Viz společnou tiskovou zprávu o.s. Kořeny a Greenpeace ze dne 13. května 2010 (http://www.greenpeace.org/czech/media/press-release/jde-mi-o-uhli-ne-o-lidi)
2) V pátečním vydání deníku Právo uvedl Paroubek, který sám otázku limitů otevřel už v únoru, že je tato „záležitost zbytečně vyostřená“. „O té věci by podle našeho názoru mělo rozhodnout krajské referendum. A nevím, proč se toho pánové z Greenpeace bojí. … Já bych jim doporučil, aby si nehledali nepřítele ve mně,“ cituje dále deník Paroubka.
3) Podle § 31 odst. 4 písm. b) horního zákona je pro účely dobývání výhradního ložiska organizace oprávněna „nabývat pro plnění úkolů stanovených tímto zákonem nemovitostí nebo práv k nemovitostem a rozhodnutím o vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva; o vyvlastňovacím řízení platí zvláštní předpisy.“ Uvedené ustanovení včetně použité formulace je v horním zákoně obsaženo od roku 1988.
Platné usnesení Pithartovy vlády o limitech těžby č. 444/1991, potvrzené usnesením Topolánkovy vlády č. 1176/2008, není (na rozdíl např. od nařízení vlády) obecně závazným právním předpisem. To však neznamená, že je pro rozhodování o pokračování těžby právně irelevantní. Usnesení vlády mají charakter tzv. interní instrukce (interního normativního aktu), která není závazná obecně, ale toliko pro podřízené orgány veřejné správy. Zjednodušeně řečeno: usnesení vlády o limitech není sice závazné pro uhlobarony z Czech Coal, ale je závazné pro úřad, který by o vyvlastňování rozhodoval. Dokud limity platí, vyvlastňování je proto nemožné.
4) Viz závěry průzkumu „Ekologické chování Čechů“ společnosti CVVM z května 2009, str. 4 (www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100703s_Oe70627.pdf). Na otázku „Souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími kroky: … c) se zachováním územních limitů těžby hnědého uhlí“ odpovědělo kladně 65,7 % občanů ČR a 72,8 % občanů Ústeckého kraje.
5) Viz závěry průzkumu společnosti Factum Invenio provedené v rámci omnibusového šetření v červenci 2009 (není zveřejněn na internetu, k dispozici obratem na vyžádání). Na otázku „ Souhlasíte s tím, aby se z důvodu rozšíření těžby hnědého uhlí bouraly severočeské obce?” odpovědělo záporně 73,4 % obyvatel ČR a 68 % obyvatel Ústeckého kraje.
6) Viz závěry bleskového průzkumu STEM a SC&C pro Českou televizi k volbám do PSP ČR 2010 ze dne 20. dubna 2010, str. 18 (http://img9.ct24.cz/multimedia/documents/16/1592/159195.doc). Na otázku „Byl(a) byste spíše pro to, aby dosavadní územní omezení těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji bylo zachováno, nebo byste byl(a) spíše pro to, aby se těžba rozšiřovala za současné hranice?“ si otázku „Omezení těžby zachovat“ vybralo 66 % obyvatel Ústeckého kraje.
7) Viz průzkum STEM pro ČSSD ze dne 9. dubna 2010 (http://www.cssd.cz//soubory/ke-stazeni/volby_do_psp_ustecky_kraj_duben_2010_zpr.pdf) Na otázku „Jak se díváte na těžbu uhlí v místech, kde se dnes nacházejí obce? Mělo by se podle Vás toto uhlí vytěžit, pokud se těžební firmy dohodnou s lidmi na odškodnění a novém bydlení jinde?“ odpovědělo 44 % respondentů záporně. Takto položená otázka byla přitom zjevně sugestivní – nepočítala totiž s nejpravděpodobnější variantou, že těžební firmy se s vlastníky po dobrém nedohodnou. „Je pozoruhodné a potěšující, že navzdory uvedenému zkreslení 44 % občanů kraje odmítlo prolomení limitů dokonce i v případě dohody vlastníku s uhlobarony,“ komentoval výsledky průzkumu Jan Rovenský z Greenpeace.
8) Členové ČSSD z Horního Jiřetína již před časem dokonce na protest proti Paroubkovým názorům na bourání obcí kvůli uhlí zrušili svou základní organizaci a stranu opustili.