Vítejte v ČEZké republice - aktivisté Greenpeace opět na střeše Úřadu vlády ČR

Greenpeace důrazně připomnělo Fischerovo angažmá v kauze Prunéřov

Tisková zpráva - 3 května, 2010
Praha, 3. května 2010 – Tři lezci Greenpeace dnes na střeše Úřadu vlády ČR nahradili vlajku České republiky firemní vlajkou společnosti ČEZ. Na průhledné střeše tiskového střediska, kde právě probíhala tisková konference premiéra Fischera, pak umístili transparent s nápisem „Vítejte v ČEZké republice“. Aktivisté se na střechu Strakovy akademie vydali v reakci na středeční rozhodnutí MŽP, které ČEZu otevřelo cestu k prodloužení provozu největšího českého zdroje exhalací, elektrárny Prunéřov, o dalších 25 až 30 let, s využitím zastaralé a nedostatečně účinné technologie. (1) Dnešní akcí chce Greenpeace poukázat na významnou roli, již v celém skandálu sehrál předseda vlády Jan Fischer, a která minulý týden neoprávněně zapadla.

 

Fischerovo angažmá v celé cause přesáhlo meze jeho působnosti kompetencí a svědčí o jeho úmyslu ČEZu v případě Prunéřova pomoci. Ministr Jan Dusík, který v polovině března odmítl vydat stanovisko, aniž by vyzval ČEZ k doplnění dokumentace, rezignoval poté, co Fischer trval na jeho bezodkladném vydání. Fischer pak přes víkend odebral MŽP Straně zelených, znemožnil jí navrhnout jméno nového ministra a instaloval přes víkend na MŽP ministra zemědělství Jakuba Šebestu. Následně Fischer pojistil Martinu Romanovi souhlasné stanovisko k Prunéřovu tím, že do čela ministerstva instaloval Rut Bízkovou, bývalou mluvčí hnědouhelných elektráren ČEZ. Ta nejprve provedla na MŽP personální čistku, v jejím rámci zrušila samostatnou Sekci ochrany klimatu a ovzduší, a dala výpověď pracovníkům ministerstva,  kteří plány ČEZu kritizovali nejvýrazněji (2).

Jan Rovenský, vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR dnešní akci ze střechy Úřadu vlády komentoval následovně: „Doufáme, že zásluhy pana premiéra Fischera na ovládnutí MŽP legionáři Romanova impéria (Emporum Romanum) nezůstanou zapomenuty. Bez jeho aktivní účasti by se to nikdy nepodařilo“  a doplnil:  „Pokud jste to dosud nezaznamenali, tato země se stále více stává ČEZkou republikou.“

Ekologický právní servis a Greenpeace již dva roky upozorňují, že ČEZem předložený projekt obnovy Prunéřova nesplňuje zákonné parametry tzv. nejlepší dostupné technologie (Best Available Techniques, BAT). ČEZ se přitom pokusil požadavky zákona obejít, když svůj projekt s původně navrženou účinností 38% vydával za pouhou rekonstrukci, na kterou se vztahují požadavky mírnější. (3)

Souhlasné stanovisko EIA vydané ve čtvrtek ministerstvem Rut Bízkové však rozhodně neznamená pro ČEZ definitivní výhru. Stanovisko EIA je navíc právně nezávazné a podmínky stanovené MŽP proto nemusí ČEZ ani stavební úřad respektovat. Soulad projektu s požadavky českých zákonů a evropských předpisů, bude ještě přezkoumáván v několika navazujících řízeních. ČEZ tak bude muset prokázat, že používá nejlepší dostupnou technologii v rámci tzv. integrovaného řízení, při němž je vydáváno povolení k provozu zařízení. Rozhodnutím MŽP z minulého týdne tak spor o Prunéřov nekončí, ale naopak začíná. Greenpeace společně s Ekologickým právním servisem využijí všech dostupných právních i ostatních prostředků, aby tento nezákonný a škodlivý projekt zastavili.

ČEZ i ministryně Bízková v minulých dnech opakovaně obvinili odpůrce kritiky ČEZu, že vedou předvolební kampaň ve prospěch Strany zelených. Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR k tomu uvedla. „Prunéřov je spor o faktech, nikoli o politice. Obvinění ČEZu, že snad Greenpeace vede Straně zelených předvolební kampaň, je absurdní. Jsme nezávislá a apolitická organizace a Stranu zelených kritizujeme stejně ostře jako kohokoliv jiného, pokud je k tomu důvod - stačí si vzpomenout na naši kampaň proti radaru. Skutečně není naše vina, že v případě Prunéřova fungují ODS, ČSSD i úřednická vláda jako prodloužené ruce ČEZu a Strana zelených se jim jako jediná nebojí postavit.“

Greenpeace se dnes na střechu Úřadu vlády dostali již podruhé. „Cílem této nenásilné akce je poukázat na skutečnost, že vláda neřídí ČEZ, ale ČEZ řídí vládu. Proto jsme nad Strakovu akademii vyvěsili jeho oranžovou firemní vlajku. Dokud budou klientelistické vztahy mezi kapitány průmyslu a vedením státu existovat, na Úřad vlády se budeme vracet.“

Other contacts:

(1) Parametry nejlepších dostupných technologií (BAT) zejména vyžadují, aby nově budované bloky elektrárny dosahovaly čisté tepelné účinnosti nejméně 42%. MŽP začalo hodnotit záměr obnovy Prunéřova na základě Oznámení ČEZ, a.s. v červnu 2008. V závěru zjišťovacího řízení z 30. 7. 2008 v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. požadovalo MŽP: „V dokumentaci je třeba navrhnout a zohlednit alternativy realizace tří tepelných bloků s vyšší netto účinností než v současnosti navržených 38 %; navrhnout tedy technologii, jež by plně zohledňovala účinnosti uvedené v BREF a dosahovala by účinnosti stanovené pro granulační kotle (tj. 42 – 45 %).“ Zmíněný § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. říká: „V závěru podle odstavce 3 může příslušný úřad navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení prokazatelně účelné a z technických hledisek možné.“ Každému oprávnění musí vždy odpovídat nějaká povinnost. Danému oprávnění MŽP navrhnout zpracování variant řešení záměru proto odpovídá povinnost ČEZ, a.s. takovou variantu do procesu EIA předložit. ČEZ, a.s. tuto svou povinnost v předložené dokumentaci nesplnil.
(2) Viz tiskovou zprávu: Rozprášení klimatické sekce MŽP – reakce ekologických organizací
http://www.pohodacez.cz/press/rozpraseni-klimaticke-sekce-mzp-reakce-ekologickych-organizaci-100

VVPR info:

 

Notes:

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR
Tel: +420 723 623 238, e-mail:
Lucie Jakešová – tisková mluvčí Greenpeace ČR:
tel: 224 320 448, 608 601 811 e-mail: ,