Šéf ČEZu najde dnes doma před vraty vzkaz: „Martine, nešetři na zdraví Severočechů“

TZ 11/2010 - Společná tisková zpráva EPS, Greenpeace ČR a sdružení Chomutov – pod pokličkou ČEZ

Tisková zpráva - 11 března, 2010
„MARTINE, NEŠETŘI NA ZDRAVÍ SEVEROČECHŮ“ – takový vzkaz dnes najde napsaný na silnici před vraty své usedlosti v pražské Chuchli Martin Roman. Greenpeace tak spolu s Ekologickým právním servisem a chomutovským sdružením Chomutov – pod pokličkou ČEZ chtějí šéfovi energetického gigantu připomenout, že prosazováním technologicky zastaralého projektu obnovy elektrárny Prunéřov II s nízkou účinností se snaží ušetřit peníze na úkor zdraví obyvatel severních Čech. Před dům mu proto symbolicky přinesli i pytle s „penězi“.

Představitelé ČEZu opakovaně uvedli, že čistší a účinnější technologii v Prunéřově společnost odmítá použít z ekonomických důvodů. V tom, o kolik by byla nejlepší dostupná technologie (tzv. BAT) nákladnější, sami nemají jasno (1), ale podle jejich dosud posledního vyjádření se jedná o 5 miliard korun. V loňském roce přitom ČEZ dosáhl čistého zisku 52 miliard korun (2). Firma se snaží prosadit prodloužení životnosti elektrárny o dalších 25 let. Pokud by se náklady na pořízení kvalitnější technologie rozpočítaly na celé uvedené období, bylo by pořízení kvalitnější technologie dražší o pouhých 0,4 % čistého zisku ČEZ. (viz graf na str. 3 této zprávy). Emise škodlivin by přitom byly nižší o více než 10 %.

„Martin Roman se zjevně rozhodl udělat si ze Severočechů rukojmí. Od podzimu hrozí ministerstvu životního prostředí, že pokud toto nedá k polovičaté modernizaci elektrárny souhlas, nesníží emise vůbec a bude elektrárnu dál provozovat v podobě z osmdesátých let minulého století“, komentoval dnešní akci Jan Rovenský, vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace, a dodal: „Pevně doufáme, že pan ministr podobnému vydírání neustoupí. ČEZ přece nemůže ohrožovat zdraví lidí jen proto, aby ušetřil méně než půl procenta svého ročního zisku.“

Severočeská hnědouhelná pánev, ve které se Prunéřov nachází, je z hlediska dopadu na zdraví dlouhodobě jedním z nejzatíženějších regionů České republiky. Na tuto skutečnost minulý týden upozornila ve své zprávě i Akademie věd ČR (3). Elektrárna Prunéřov je největším českým zdrojem emisí jak skleníkového plynu oxidu uhličitého, tak i zdraví škodlivých oxidů dusíku a síry. (4) Pokud ČEZ z ekonomických důvodů odmítá zvýšit účinnost elektrárny a snížit tak znečištění, lze proto bez nadsázky říci, že chce ušetřit na zdraví místních lidí. (5) Veřejné debatě o svém záměru se ČEZ bez udání důvodu vyhýbá.(6)

Členové chomutovského sdružení, Greenpeace i Ekologický právní servis věří, že ministerstvo životního prostředí vydá k záměru ČEZu na přestavbu a prodloužení provozu prunéřovské elektrárny negativní stanovisko.

Právník Ekologického právního servisu Jiří Nezhyba dodal: „Martin Roman by si měl uvědomit, že prosazováním technologicky zastaralé technologie při obnově Prunéřova se snaží obejít požadavky zákonů. Zvyšuje tak negativní dopady nejen na místní občany, ale ohrožuje i mezinárodní dobré jméno své firmy, která se prezentuje jako společensky odpovědná. Její dosavadní přístup v kauze Prunéřov však na tuto odpovědnost vůbec neukazuje."

 


Výše uvedené porovnání vychází z dostupných informací o nákladech na „obnovu“ Prunéřova podle plánů ČEZ (25 miliard), z posledního zveřejněného odhadu ČEZ, o kolik by se náklady „obnovy“ zvýšily v případě použití nejlepší dostupné technologie (5 miliard). Předpokládaný zisk ČEZ byl konzervativně určen jako násobek průměrného zisku firmy v posledních 5 letech,tedy 38 mld. (lze předpokládat, že skutečný zisk společnosti bude výrazně vyšší). Uváděná doba (tedy 25) odpovídá prodloužení životnosti elektrárny v případě varianty prosazované ČEZ. V případě použití nejlepší dostupné technologie (BAT) by byla životnost (a srovnávaný zisk firmy) o cca 10 let vyšší.

 

Other contacts:

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR
Tel: +420 723 623 238, e-mail:
Jiří Nezhyba, právník Ekologického právního servisu
Tel: +420 775 154 073, e-mail:
Markéta Plechatá, členka petičního výboru „Nechceme šrot v Prunéřově a mluvčí sdružení „Chomutov – pod pokličkou ČEZ“
Tel: +420 606 400 036, E-mail:

Notes:

Poznámky pro editory:
(1) Viz společnou tiskovou zprávu GP a EPS „ČEZ chce v Prunéřově ušetřit na zdraví Severočechů. Sám ale přesně neví kolik“ (http://www.pohodacez.cz/press/cez-chce-v-prunerove-usetrit-na-zdravi-severocechu-sam-ale-presne-nevi-kolik-56)
(2) Viz např. zde: http://finweb.ihned.cz/c1-40758800-cez-zlomil-dalsi-rekord-lonsky-zisk-dosahl-52-miliard-korun
(3) Ve zprávě akademiků mj. stojí:„Hygienicko-epidemiologické práce a výzkumná porovnání s oblastmi nenarušeného životního prostředí v ČR, prováděné od počátku 90. let minulého století v SHP, dodnes prokázaly, že znečištění ovzduší, vody a půdy v SHP spolu s narušenou sociální skladbou, vnuceným způsobem života a životosprávy, stresem a nedostatky v příležitostech k regeneraci sil vedly u obyvatel SHP nejen k výrazně zvýšené nemocnosti, vyšší úmrtnosti, ke sníženému věku dožití, zpomalenému vývoji dětí a k dalším negativním důsledkům pro tehdejší populaci postiženého území, ale poznamenaly i jejich genetickou výbavu a ovlivňují negativně i potomky postižených obyvatel v dalších generacích. Povrchová těžba uhlí s jejími ohni, zápary, prašností a hlukem jsou spolu s energetikou a chemickým průmyslem na ně navazujícími dodnes hlavním zdrojem znečištění ovzduší, půdy i vod. Toto znečištění po výrazném, ale přechodném poklesu v 90. letech po odsíření elektráren a dalších velkých zdrojů znečištění ovzduší začíná stagnovat a někde znovu růst. Hrozí nebezpečí, že pokud bude zátěž území a jeho obyvatel pokračovat, tyto charakteristiky se nejen nezlepší, ale mohou se ještě zhoršovat synergickým a kumulativním působením. Pozn. GP: SHP = Severočeská hnědouhelná pánev. (http://press.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/press/UserFiles/file/aktuality_pdf/Komise_pro_zivot_prostredi__AV__CR_limity_uhli_nesouhlas__3_3_10.pdf)
(4) Prunéřov byl v roce 2008:
• největším českým zdrojem emisí oxidu uhličitého (9,21 miliónů tun, tedy o málo méně, než všechna česká osobní auta dohromady),
• největším českým zdrojem emisí oxidů síry (15 400 tun) a oxidů dusíku (16 700 tun),
• druhým největším českým zdrojem emisí polétavého prachu (640 tun).
Pramen: Integrovaný registr znečištění (http://www.irz.cz/vyhledavani-v-registru).
(5) Přes tři tisíce lidí žijících v okolí elektrárny podepsaly petici „Nechceme šrot v Prunéřově!“. Z loňského průzkumu veřejného mínění společnosti Factum Invenio vyplývá, že téměř dvě třetiny lidí si přejí, aby ČEZ při obnově hnědouhelné elektrárny Prunéřov II použil nejlepší dostupnou technologii, a to i za cenu vyšších nákladů . Viz tiskovou zprávu EPS „ČEZ by měl v elektrárně Prunéřov II použít nejlepší dostupnou technologii, i kdyby to mělo stát víc peněz, myslí si lidé“ (http://www.pohodacez.cz/press/cez-by-mel-v-elektrarne-prunerov-ii-pouzit-nejlepsi-dostupnou-technologii-i-kdyby-to-melo-stat-vic-penez-mysli-si-lide-40).
(6) Viz společnou tiskovou zprávu GP a EPS z 24.2.2010: „ČEZ se vyhýbá veřejné debatě o Prunéřovu“ (http://www.greenpeace.org/czech/media/press-release/CEZ-se-vyhyba-debate)