Výše uvedené porovnání vychází z dostupných informací o nákladech na „obnovu“ Prunéřova podle plánů ČEZ (25 miliard), z posledního zveřejněného odhadu ČEZ, o kolik by se náklady „obnovy“ zvýšily v případě použití nejlepší dostupné technologie (5 milia...

Fotka (jedna) | 11 března, 2010

Výše uvedené porovnání vychází z dostupných informací o nákladech na „obnovu“ Prunéřova podle plánů ČEZ (25 miliard), z posledního zveřejněného odhadu ČEZ, o kolik by se náklady „obnovy“ zvýšily v případě použití nejlepší dostupné technologie (5 miliard). Předpokládaný zisk ČEZ byl konzervativně určen jako násobek průměrného zisku firmy v posledních 5 letech,tedy 38 mld. (lze předpokládat, že skutečný zisk společnosti bude výrazně vyšší). Uváděná doba (tedy 25) odpovídá prodloužení životnosti elektrárny v případě varianty prosazované ČEZ. V případě použití nejlepší dostupné technologie (BAT) by byla životnost (a srovnávaný zisk firmy) o cca 10 let vyšší.