Průběh v čase: klíčové události v indonéské pralesní kampani

Stránka - 11 února, 2013
Greenpeace spustilo kampaň s cílem přesvědčit jeden z největších indonéských koncernů zodpovědných za devastaci deštných pralesů – Sinar Mas Group, a zejména jeho dceřiné společnosti Golden Agri-Resources (produkce palmového oleje) a Asia Pulp & Paper (papírensko-celulózová divize) – aby kácení vzácných oblastí zastavil.

Palmový olej

Greenpeace kampaň zaměřená na Golden Agri-Resources  (GAR) společnosti Sinar Mas.

8. listopadu 2007 – Vydali jsme zprávu Vaření klimatu (Cooking the Climate), která odhaluje, že narůstající světový trh s palmovým olejem je hnací silou, která v Indonésii vede k ničení deštných pralesů a rašelinišť a k vypouštění skleníkových plynů. Zpráva poukazuje na podíl společnosti Sinar Mas Group (jejíž součástí je jak GAR, tak Asia Pulp & Paper - APP) na intenzivním kácení pralesů v Indonésii.

21. dubna 2008 – Naše zpráva Hořící Borneo (Burning up Borneo) předložila důkazy o tom, že společnosti produkující palmový olej (zejména firma Golden Agri-Resources) expandují do deštných pralesů, kde žijí orangutani, a do rašelinišť v Kalimantanu a ukázala jejich propojení se společnostmi, které spadají pod potravinářskou skupinu Unilever, největšího světového spotřebitele palmového oleje.

21. května 2008 – Naše zpráva Skrytá uhlíková odpovědnost v indonéském palmovém oleji (The Hidden Carbon Liability in Indonesian Palm Oil) odhalila rozsah hrozícího nebezpečí pro indonéské deštěné pralesy, rašeliniště a světové klima. Toto nebezpečí je způsobeno provozem divizí zpracovávajících celulózu a palmový olej koncernů Sinar Mas Group a Raja Garuda Mas Group.

11. prosince 2009 – Unilever zrušil smlouvu s GAR.

Únor 2010 – Společnost Kraft Food zrušila s GAR smlouvu na dodávání palmového oleje.

17. března 2010 – Zveřejnili jsme zprávu Přistiženi s rukama od krve (Caught Red-handed), která ukazuje propojení společnosti Nestlé s GAR. Naše kampaňové video se začalo lavinově šířit zejména poté, co se Nestlé pokusilo zabránit našim příznivcům v tom, aby je sdíleli na stránkách a na sociálních sítích.

18. března 2010 – Nestlé zrušilo své smlouvy s GAR.

17. května 2010 – Nestlé se zavázalo k nové politice “nulového kácení pralesů”. Zahájili jsme kampaň, abychom přesvědčili bankovní a finanční společnost HSBC, aby přestala spolupracovat s GAR.

8. července 2010 – Společnost HSBC ukončila spolupráci s GAR.

1. září 2010 – Burger King zrušil smlouvy na dodávky palmového oleje od GAR.

Září 2010 – Nezisková organizace The Roundtable on Suistainable Palm Oil (Kulatý stůl pro trvale udržitelným způsobem získaný palmový olej) kritizovala GAR za jeho environmentální a společenské praktiky.

Říjen 2010 – Vlajkové lodi Greenpeace Rainbow Warrior byl před jejím měsíčním pobytem odepřen přístup do indonéských vod.

9. února 2011 – GAR zveřejnil plán na zastavení devastace indonéských deštných pralesů, který zahrnuje rovněž ukončení všech dalších přeměn rašelinišť.

Papírenský průmysl

Souhrn všech nedávných kampaní Greenpeace proti papírenskému koncernu APP

Od zahájení naší kampaně rozvázalo s APP spolupráci přes 100 významných národních i mezinárodních společností. Patří mezi ně například Adidas, Danone, Delhaize, Hasbro, ING, Kraft, Lego, Mattel, Mondi, Montblanc, Nestlé, Tesco (ve Velké Británii), Unilever a Xerox.

Červenec 2010 – Publikace Rozmělňování planety (Pulping the Planet) odhalila, že významné společnosti, včetně KFC, Pizza Hut a Tesco odebírají papír od koncernu APP, a také způsob, jak APP přispívá k ničení míst přirozeného výskytu tygrů na Sumatře.

Červenec 2010 – Vydali jsme publikaci Říše zkázy (Empires of Destruction), která odhalila ambice firmy Sinar Mas Group rozsáhle expandovat do území zahrnujícího přes milion hektarů deštěného pralesa a rašelinišť, včetně míst přirozeného výskytu volně žijících zvířat.

Listopad 2010 – Zveřejnili jsme zprávu Výpalné (Protection Money), která odkryla ambice vlády a dřevozpracujícího průmyslu k obrovské expanzi ohrožující miliony hektarů indonéského deštného pralesa a rašelinišť.

Červen 2011 – Zpráva Hraní si se zkázou (Toying with Destruction) dokládala, že významní výrobci hraček nakupují od koncernu APP obalový materiál, který obsahuje dřevní vlákna z deštných pralesů. Greenpeace zahájilo celosvětovou kampaň proti firmě Mattel a žádalo i firmy Habro, Disney a Lego, aby přestaly nakupovat obaly pro své výrobky od APP a zavázaly se, že činnost celého jejich dodavatelského řetězce nebude nijak spojena s odlesňováním.

Říjen 2011 – Mattel zrušil svou smlouvu s APP a nařídil svým dodavatelům, aby se vyhýbali celulóze z kontroverzních zdrojů, včetně společností „o kterých se ví, že jsou zapleteny do kácení pralesů“.

Listopad 2011 – Hasbro ukončilo svou spolupráci s APP.

Listopad 2011 – Greenpeace Čína zveřejnilo zprávu Mizející deštný prales (The Disappearing Rainforest), která dokládá, že přirozené tropické lesy v horských regionech centrálního Chajnanu ubyly v letech 2001 až 2010 přibližně o čtvrtinu. Polovinu tohoto úbytku zapříčinilo rozšíření plantáží společnosti APP.

Březen 2012 – Zveřejnili jsme zprávu Po stopě stromů ramin (The Ramin Trail), která uvádí, že vzácné raminy (Gonystylus spp.), které jsou mezinárodně chráněné v rámci mezinárodní úmluvy CITES, jsou ilegálně prodávány do hlavní celulózky koncernu APP.

Březen 2012 – National Geographic, Xerox a Mondi potvrdili, že nebudou nakupovat od společnosti APP

Duben 2012 – Danone ruší smlouvu s APP a zavazuje se k vytvoření nové politiky v boji proti odlesňování. Norský penzijní fond, největší světový suverénní majetkový fond, prodal své akcie papírny Indah Kiat, patřící společnosti APP. Brzy na to své akcie v této papírně prodal i Skagen Fond, třetí největší zahraniční investor v papírně Indah Kiat.

Květen 2012 – Největší zahraniční investor v papírně Indah Kiat – investiční gigant Mackenzie Financial – prodal své akcie poté, co Greenpeace Kanada odhalilo, že vlastní akcie této společnosti v hodnotě 24 milionů dolarů.

Květen 2012 – Greenpeace International zveřejnilo zprávu Vyhazujeme pralesy (Junking the Jungle), ve které odhalilo, že obalové materiály firmy KFC, dodané společností APP, obsahují vlákna dřeva z deštných pralesů. Zahájili jsme celosvětovou kampaň, abychom přiměli KFC a jeho mateřskou společnost Yum! k tomu, aby přestaly nakupovat od koncernu APP a z celého svého dodavatelského řetězce odstranily materiály, které jsou spojené s kácením pralesů.

Červenec 2012 – Indonéské KFC zrušilo svůj kontrakt s APP.

Říjen 2012 – KFC Velká Británie a Irsko ukončilo svou smlouvu s APP

5. února 2013APP se zavazuje, že ukončí veškerou další likvidaci deštných pralesů, a to včetně rašelinišť.